Wiadomości

Funkcje WebHMI: Użytkownicy

Funkcje WebHMI: Użytkownicy

Zakładka Użytkownicy w WebHMI pozwala na definiowanie nowych kont użytkowników i nadawanie oddzielnych uprawnień do różnych funkcji dla każdego z nich. W poniższym filmie omówiono proces dodawania użytkowników i definiowania ich uprawnień.   To nie wszystko!...
Funkcje WebHMI: Kalendarz

Funkcje WebHMI: Kalendarz

Kalendarz w WebHMI to narzędzie do planowania akcji. Przy definiowaniu nowego zadania możliwe jest wybranie działań na początku i na końcu tego zadania.  Więcej informacji o zadaniach w kalendarzu znajdziesz w filmie poniżej.   To nie wszystko! WebHMI ma o wiele...
Funkcje WebHMI: Raporty

Funkcje WebHMI: Raporty

WebHMI pozwala na budowanie własnych raportów, które zapisują wybrane wartości przy wystąpieniu wcześniej zdefiniowanych zdarzeń. Więcej o raportach w WebHMI w poniższym filmie.   Przydatne linki: Wydarzenia i raporty Rozbudowane narzędzie do budowania raportów w...
Funkcje WebHMI: Receptury

Funkcje WebHMI: Receptury

Receptury pozwalają na jednoczesną zmianę wielu wartości zmiennych. W filmie poniżej omówiono dodawanie nowych receptur i sposoby ich wywoływania.   To nie wszystko! WebHMI ma o wiele więcej zachwycających funkcji i na większość z nich przygotowaliśmy artykuł lub...
Funkcje WebHMI: Skrypty

Funkcje WebHMI: Skrypty

Skrypty znacznie rozszerzają możliwości WebHMI. Dzięki skryptom napisanym w języku LUA WebHMI może przejąć część lub nawet wszystkie zadania sterownika PLC. O skryptach dowiesz się więcej w poniższym filmie.   Przydatne linki: Dokumentacja techniczna języka LUA...
Funkcje WebHMI: Alarmy

Funkcje WebHMI: Alarmy

Do sygnalizowania ostrzeżeń lub stanów niebezpiecznych można wykorzystać funkcję alarmów w WebHMI. Zmiana wartości wybranego bitu spowoduje aktywowanie alarmu, który jest widoczny na dolnym pasku oraz w zakładce alarmy. Więcej o alarmach w poniższym filmie.   To...
Funkcje WebHMI: Logi zmiennych

Funkcje WebHMI: Logi zmiennych

Wszystkie dane zapisywane są na karcie SD lub na zewnętrznej pamięci USB. Do przeglądania danych archiwizowanych w formie tabel można wykorzystać logi zmiennych. W filmie pokazano przykład wyświetlanych danych i ich filtrowanie.   To nie wszystko! WebHMI ma o...
Funkcje WebHMI: Wykresy i trendy

Funkcje WebHMI: Wykresy i trendy

WebHMI pozwala na zapisywanie i przeglądanie danych historycznych w prosty i intuicyjny sposób. Do wyświetlania aktualnych wartości zmiennych wykorzystuje się trendy. W poniższym filmie zaprezentowano: przeglądanie wykresów i trendów, włączenie funkcji logowania,...
Funkcje WebHMI: Obrazy i animacje

Funkcje WebHMI: Obrazy i animacje

Szata graficzna ekranów wizualizacji jest bardzo ważna. Dodane obrazy i animacje na ekranach wizualizacji poprawiają czytelność tych ekranów. WebHMI pozwala na dodawanie własnych obrazów w różnych formatach, również jako grafiki wektorowe. Poza statycznymi obrazami...
Funkcje WebHMI: Budowanie wizualizacji

Funkcje WebHMI: Budowanie wizualizacji

Najważniejszą funkcją WebHMI jest możliwość budowania własnych ekranów, które będą wizualizowały pracę systemów czy linii produkcyjnych. W poniższym filmie omówiono budowanie tych ekranów – od zdefiniowania ekranu, poprzez dodawanie elementów po ich...