Możliwości WebHMI

Od zdalnego sterowania po różnorodność interfejsów komunikacyjnych

Zdalne sterowanie urządzeniami z różnych miejsc

W tradycyjnym systemie sterowania czy centralizowanej zdalnej kontroli z reguły istnieje komputer stacjonarny operatora lub panel operatora, zamocowany w miejscu instalacji urządzeń albo w strefie pracy personelu. Ponadto, są to specjalne urządzenia, zaprojektowane i ściśle skonfigurowane do wykonania dokładnie tego zadania.

WebHMI nie ogranicza użytkownika do korzystania z użytkowanego sprzętu i miejsca dostępu do kontrolowanych urządzeń technologicznych. Dowolny komputer przenośny lub stacjonarny, tablet, smartfon może być podłączony do WebHMI poprzez sieć lokalną albo do punktu dostępu bezprzewodowego.

Takich urządzeń, jeśli jest to wymagane, może być jednocześnie kilka. Dzięki temu system sterowania staje się bardziej elastyczny i przyjazny dla użytkownika.

Praca przez Internet

W systemie sterowania, działającym w oparciu o WebHMI operator, personel serwisowy lub web-developer mogą łatwo zorganizować pracę zdalną albo obsługę przez Internet. To pozwoli na uzyskanie dostępu do systemu, na przegląd wykresów i statystyk, wprowadzenie zmian do projektu z dowolnego miejsca na świecie gdzie jest dostęp do Internetu.

Zapewniamy usługę http-proxy, co pozwala bez korzystania z przydzielonych adresów IP uzyskiwać dostęp do swoich urządzeń z dowolnego miejsca poprzez prosty internetowy adres, składający się z liter.

W połączeniu z właściwościami WebHMI, umożliwiającymi nawiązywanie połączenia internetowego za pomocą kanału 3G, jest to idealne rozwiązanie, jeśli potrzebne jest sterowanie czymś w rodzaju przepompowni, która znajduje się w znacznej odległości od głównej produkcji, nawet w przypadku braku przewodowego dostępu do Internetu.

Tworzenie interfejsów

WebHMI ma prosty wbudowany edytor graficzny dashbord-ów (czyli pulpitów nawigacyjnych — odpowiedników ekranów w panelach operatora lub schematów wizualizacji w systemach SCADA), który umożliwia utworzenie poglądowego działającego interfejsu do sterowania urządzeniami klienta poprzez „kilka kliknięć”.

Edytor zawiera zbiór typowych elementów, takich jak elementy tekstowe, przyciski, różne wskaźniki, łączniki, suwaki, itp. do utworzenia tak prostych wizualizacji, jak i dość skomplikowanych algorytmów wizualizacji, na przykład, dla dużych linii technologicznych. Aby utworzyć złożone projekty graficzne można używać rysunków i elementów graficznych tworzonych w dowolnym dedykowanym edytorze graficznym, można również korzystać z elementów, dodanych do biblioteki obrazów WebHMI.

Ponadto, funkcje animacji sprite i dynamicznych współrzędnych dla elementów dashborda pozwalają „ożywić” obraz — dodają dynamiki sterowanym procesom technologicznym, podkreślają charakter i kierunek wykonywanych operacji lub zwracają uwagę operatora na przesuwające się elementy.

Praca przez Internet

W systemie sterowania, działającym w oparciu o WebHMI operator, personel serwisowy lub web-developer mogą łatwo zorganizować pracę zdalną albo obsługę przez Internet. To pozwoli na uzyskanie dostępu do systemu, na przegląd wykresów i statystyk, wprowadzenie zmian do projektu z dowolnego miejsca na świecie gdzie jest dostęp do Internetu.

Zapewniamy usługę http-proxy, co pozwala bez korzystania z przydzielonych adresów IP uzyskiwać dostęp do swoich urządzeń z dowolnego miejsca poprzez prosty internetowy adres, składający się z liter.

W połączeniu z właściwościami WebHMI, umożliwiającymi nawiązywanie połączenia internetowego za pomocą kanału 3G, jest to idealne rozwiązanie, jeśli potrzebne jest sterowanie czymś w rodzaju przepompowni, która znajduje się w znacznej odległości od głównej produkcji, nawet w przypadku braku przewodowego dostępu do Internetu.

Steruj swoim systemem jednocześnie z różnych lokalizacji

Kolejną zaletą WebHMI jest brak limitu liczby użytkowników ogólnie i liczby użytkowników, pracujących w systemie w tym samym czasie.

Do rozdzielania praw dostępu do WebHMI zaprojektowany został system praw i ról, który pozwala na elastyczne nadawanie uprawnień różnym użytkownikom.

Jednocześnie każdy pracujący w danym momencie z WebHMI użytkownik widzi wszystkie zmiany konfiguracji natychmiast, w czasie rzeczywistym. System zapobiega konfliktom między użytkownikami, pilnując priorytetów ich poziomu dostępu i biorąc pod uwagę moment nadawania tego czy innego polecenia do wykonania.

Integracja z innymi systemami

Dzięki wbudowanemu API WebHMI może bezpośrednio współdziałać z aplikacjami biznesowymi użytkownika. Typowym przykładem jest przekazywanie informacji na temat ilości wyprodukowanych towarów lub zużytych zasobów z urządzeń technologicznych bezpośrednio do systemu rozliczeniowego.

Czasem jednak trzeba zapewnić przesyłanie w przeciwnym kierunku — z aplikacji (na przykład, zadania na produkcję lub receptę w postaci arkusza kalkulacyjnego programu Excel) bezpośrednio na urządzenia.

WebHMI usprawnia rozwiązanie podobnych zadań poprzez udostępnienie swoich danych za pośrednictwem API.

Ponadto istnieje możliwość zorganizowania interakcji między WebHMI i innym systemem, takim jak SCADA, za pomocą wbudowanej funkcji Modbus/TCP serwer.

Koszty rozwiązania

Wysoki stopień integracji udostępnianych serwisów i różnych modułów funkcjonalnych w jednym małym urządzeniu, które jest w stanie zastąpić kilka składników zwykłego systemu automatyki przemysłowej, sprawia, że rozwiązanie można zastosować w systemach o dowolnym stopniu złożoności, oszczędzając przy tym znaczne kwoty.

To jest łatwe do sprawdzenia przez porównanie kosztów WebHMI z wartością komputera przemysłowego, przemysłowych paneli HMI, routerów i dodatkowo całego szeregu urządzeń, niezbędnych do organizacji tradycyjnego systemu centralnej kontroli i monitoringu lub systemu sterowania urządzeniami przemysłowymi z wizualizacją procesów technologicznych. I nawet w niskobudżetowym układzie WebHMI będzie jednym z najtańszych składników.

Innym ważnym czynnikiem jest szybkość wdrażania systemu kontroli scentralizowanej, opartego na WebHMI. Jego opanowanie nie wymaga znajomości programowania ani doświadczenia w pracy z systemami SCADA. Utworzenie prostego interfejsu sterowania urządzeniami przemysłowymi, w tym za pośrednictwem Internetu, zajmie dosłownie kilka minut.

Rejestracja parametrów pracy systemu

WebHMI może działać, na przykład, wyłącznie jako rejestrator danych, które to dane gromadzi, przechowuje i analizuje, a także zapewnia dostęp do nich za pośrednictwem interfejsu API.

WebHMI może być skonfigurowany do pobierania danych z określonych rejestrów sterowników lub, na przykład, z czujników kontrolowanego sprzętu. Ponadto, dla każdego rejestru można indywidualnie dostosować rodzaj danych, parametry połączenia, częstotliwość odpytywania. Za pomocą wbudowanego systemu skryptowego i mechanizmu zdarzeń, te dane mogą podlegać określonemu pośredniemu przetwarzaniu, analizowaniu, archiwizacji, generowaniu specjalnych raportów ustalonego rodzaju.

W przypadku gdy kontrolowany system jest niejednolity i składa się z urządzeń kilku typów różnych producentów, WebHMI wykorzystuje swoją główną możliwość funkcjonalną — działa jako brama danych, która jest w stanie „zaprzyjaźnić” sterowniki i inne składniki automatyczne, wykorzystujące różniące się parametry komunikacyjne, z różnymi parametrami interfejsów przesyłania danych.

To znacznie upraszcza zadanie zespolenia rozmaitych urządzeń, z którymi od teraz będzie można pracować w jednym polu zmiennych projektu. To znacznie ułatwia pracę administratora systemu, który zajmuje się jego konfiguracją.

Różnorodność interfejsów komunikacyjnych

Dostęp do systemu można uzyskać za pośrednictwem sieci Ethernet, WiFi lub Internetu mobilnego.

Najbardziej popularne i powszechnie stosowane interfejsy komunikacyjne dostępne dla użytkowników to:

  • w pełni funkcjonalny port USB wersji 2.0 ze sterowanym zasilaniem;
  • dwa niezależne porty 100BASE-T Ethernet;
  • wbudowane WiFi 802.1 b/g/n, działające w kilku sieciach bezprzewodowych jako klient i jako punkt dostępowy jednocześnie;
  • RS485 Multiprotocol.

Wszystkie interfejsy fizyczne mają ogniwo galwaniczne w celu ochrony obwodów urządzenia. Ponadto istnieje pełny zestaw funkcji routera sieciowego WebHMI: filtry adresów MAC, firewall, NAT, most portów, serwer sieci WEB, klient sieci VPN i wiele innych. Protokół NTP jest obsługiwany dla synchronizacji zegara czasu rzeczywistego.

Ważną i przydatną cechą WebHMI jest dostępność funkcji powiadomienia SMS. Jest to przydatne dla niezwłocznego powiadomienia personelu o krytycznych trybach pracy urządzeń technologicznych i sytuacjach awaryjnych.

Dostęp serwisowy

WebHMI zapewnia zdalny dostęp do sterowanych urządzeń produkcyjnych (PLC, konwertery częstotliwości, urządzenia do zbierania danych itd.), celem jego konfiguracji lub diagnostyki bez konieczności obecności bezpośrednio na miejscu. Można uzyskać dostęp tak do interfejsów Ethernet (przy użyciu translacji adresów i pracy w sieci VPN), jak i do wszystkich portów szeregowych urządzeń polowych, do których jest podłączony układ WebHMI (za pośrednictwem wbudowanej funkcji wirtualnego portu COM).

To jest unikalna funkcja, która w znacznym stopniu oszczędza pieniądze, eliminując dla personelu, serwisującego systemy, konieczność stałego odwiedzania obiektów celem wyświetlania logów, wprowadzenia zmian do programów lub innych działań związanych z obsługą odległych obiektów, szczególnie, jeśli jest ich wiele i one są położone w znacznej odległości od siebie.

Co więcej, jeśli jednak nie da się uniknąć odwiedzania obiektu, personel, po wcześniejszym zdalnym przetestowaniu sprzętu, już będzie świadomy charakteru awarii i przybędzie do naprawienia usterek już przygotowany.

Eksportowanie danych i drukowanie raportów

Dowolny raport dotyczący funkcjonowania sprzętu, kontrolowanego poprzez WebHMI, można wydrukować bezpośrednio z poziomu przeglądarki za pomocą specjalnie wygenerowanej wersji do druku. Jednocześnie w wersji drukowanej nie będzie żadnych zbędnych nagłówków, podpisów i ikonek — ona będzie zawierała tylko to, co potrzebne jest na papierze.

Ponadto za pomocą wbudowanego otwartego interfejsu programowego API można eksportować dane do użycia ich w aplikacjach Excel, Word lub w dowolnym innym oprogramowaniu. Interfejs API umożliwia ustawienie generowania raportów dowolnego rodzaju i złożoności.

Raporty można też gromadzić w archiwum na karcie SD. W ten sam sposób za pomocą wbudowanego serwera FTP WebHMI do tych danych można mieć dostęp w razie potrzeby.

Wymiana danych pomiędzy różnymi urządzeniami

WebHMI obsługuje najbardziej popularne protokoły wymiany danych pomiędzy sterownikami przemysłowymi, konwerterami częstotliwości i urządzeniami do zbierania danych:

  • Modbus ASCII/RTU, Modbus/TCP
  • S7 communication over TCP
  • PPI (Siemens)
  • DF1 (Allen-Bradley)
  • Owen i inne.

Port RS485 „potrafi” pracować jednocześnie ze wszystkimi tymi protokołami na wybranej przez użytkownika prędkości.

Posiada funkcję wbudowanych bramek: Ethernet-to-COM, Modbus/TCP do dowolnego innego protokołu, obsługiwanego przez WebHMI, można także zaimplementować połączenia między dwoma dowolnymi obsługiwanymi protokołami za pomocą wbudowanego języka skryptowego.

Port USB 2.0 przy pomocy zewnętrznego konwertera może służyć jako port RS232, jak również może być podłączony do każdego modemu USB. Wbudowany watchdog monitoruje sprawność USB modemu i, jeśli jest to konieczne, na przykład, w przypadku zawieszenia się lub zerwania łączności, może go zainicjować ponownie.

Wbudowany czytnik kart SD jest przeznaczony do archiwizacji, tworzenia kopii zapasowej, przesyłania danych użytkownika i przywrócenia wcześniej zapisanych ustawień i plików projektu. Obsługuje wszystkie standardowe karty SD o pojemności do 32 GB.