Zdalny dostęp do sterowników PLC

Funkcje WebHMI pozwalają na uzyskanie zdalnego dostępu do sterowników PLC i innych urządzeń automatyki będących w sieci lokalnej WebHMI. Dzięki funkcji wirtualnego portu COM zdalny dostęp jest także możliwy w połączeniach z urządzeniami połączonymi po interfejsie RS485.

Krok 1 – Konfiguracja połączenia VPN w WebHMI

Na początku należy utworzyć węzeł dla WebHMI i połączyć nasze urządzenie z chmurą level2. W skrócie: w zakładce Ustawienia -> Level2 należy zalogować się i aktywować funkcję VPN. Pełna instrukcja tego procesu znajduje się tutaj.

Dodatkowo należy wypożyczyć zdalny adres IP:

Adres z lewej jest nadawany automatycznie, adres z prawej jest lokalnym adresem IP sterownika, do którego chcemy mieć zdalny dostęp.

Krok 2 – Stworzenie węzła dla komputera

W chmurze level2 dodajemy nowy węzeł, wybieramy rodzaj jako Klient PC VPN. Aktywujemy usługę VPN, a w zakładce Routing zezwalamy na dostęp do węzła WebHMI.

Otwierając edycję nowego węzła w zakładce Informacja dostajemy login i hasło, które będą potrzebne w następnym kroku.

Krok 3 – połączenie komputera do chmury level2

Na naszym komputerze z systemem Windows 10 przechodzimy do Ustawienia -> Sieć i Internet -> VPN i dodajemy nowe połączenie VPN. W formularzu dodawania nowego połączenia uzupełniamy kolejno:

  • Dostawca sieci VPN: Windows (wbudowane)
  • Nazwa połączenia: WebHMI VPN (nazwa może być inna)
  • Nazwa lub adres serwera: webhmicloud.com
  • Typ sieci VPN: L2TP/IPsec z certyfikatem
  • Typ informacji logowania: Nazwa użytkownika i hasło
  • Nazwa użytkownika: Login z zakładki Informacja
  • Hasło: Hasło z zakładki Informacja

Dodatkowo w ustawieniach nowego interfejsu należy wybrać protokół Microsoft CHAP wersja 2 (MS-CHAP v2).

Możemy teraz połączyć się z tą siecią VPN i po chwili będziemy w tej samej sieci co WebHMI. Przy odpowiedniej konfiguracji węzłów możemy tworzyć wirtualne sieci zbudowane z wielu urządzeń WebHMI.

Jeśli przy aktywnym połączeniu VPN tracimy dostęp do Internetu to musimy jeszcze dodatkowo w ustawieniach interfejsu VPN w zakładce Sieć -> Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) -> Zaawansowane  odznaczyć checkbox przy opcji Użyj domyślnej bramy w sieci zdalnej.

To wszystko! Teraz możemy komunikować się z urządzeniami podłączonymi do WebHMI wykorzystując wypożyczone adresy IP. Nie możemy jednak zmienić adresu IP tych urządzeń na ten wypożyczony gdyż stracimy komunikację z tym urządzeniem.

Wróć na początek