Zapytania HTTP

WebHMI pozwala na interakcję z innymi systemami poprzez uruchamianie żądań HTTP. W tym celu WebHMI wykorzystuje bibliotekę Lua-cURLv3 . Za jej pomocą można łatwo wysyłać dane do systemów, a także pobierać niezbędne dane z tych systemów. Konfiguracja dostępna jest pod tym linkiem.

Wróć na początek