Wiadomości

W WebHMI dostępna jest funkcja dodawania komunikatów do logu wiadomości. Wiadomości te mogą mieć jeden z trzech poziomów: informacja, ostrzeżenie lub alarm.

Dodawanie wiadomości z poziomu raportów

O tym jak skonfigurować wydarzenie w celu dodania wiadomości do zakładki wiadomości piszemy tutaj.

Dodawanie wiadomości z poziomu skryptów

Dokładny opis działania skryptów dostępny jest pod linkiem. Do dodawania wiadomości z poziomu skryptów służą polecenia:

Podgląd wiadomości

WebHMI pozwala na przeglądanie logu wiadomości na dwa sposoby: za pomocą specjalnej zakładki Wiadomości oraz przy pomocy elementu Tabela wiadomości na pulpitach operatorskich.

Zakładka Wiadomości

Aby podejrzeć wiadomości dodane przy pomocy raportów należy wejść w zakładkę Wiadomości widoczną w menu głównym.

Wyświetli nam się okno, w którym znajdują się wszystkie zebrane wiadomości. Można je posortować względem:

  • daty,
  • poziomu,
  • użytkownika,
  • wiadomości.

W prawym górnym roku istnieje możliwość wybrania zakresu dat, z którego chcemy wyświetlić wiadomości.

Pulpity operatorskie

Aby wyświetlić wiadomości na pulpicie należy dodać tabelę wiadomości do pulpitu. Więcej o edytorze pulpitów piszemy tutaj.

Wszystkie wiadomości będą na bieżąco wyświetlanie w dodanej tabeli w trybie podglądu danego pulpitu.

Wróć na początek