Ustawienia wizualizacji

Po wejściu w zakładkę Ustawienia → Ustawienia istnieje możliwość zmiany ustawień wizualizacji takich jak język, kolor motywu, nazwa projektu, itd. Warto przejrzeć te opcje przed rozpoczęciem budowania swojego systemu SCADA.

Język interfejsu

W celu zmiany klikamy w okno i rozwinie się lista z dostępnymi językami:

  • Polskim
  • Ukraińskim
  • Angielskim
  • Rosyjskim

Domyślnie język jest wykrywany automatycznie. Wybieramy język i zapisujemy ustawienia.

Motywy kolorystyczne

Dostępne są dwa koloru motywu: Mars oraz Moon. Ich wygląd został przedstawiony poniżej.

Nazwa projektu

W polu edycji pod nazwą Nazwa projektu możemy zmienić nazwę naszego projektu. Będzie znajdować się ona w nazwie backup-u, który stworzymy z całego projektu.

Czas interwału komunikacyjnego

W polu edycji pod nazwą Interwał komunikacyjny kryje się lista dostępnych czasów z jakim system SCADA będzie odczytywać zmienne ze sterowników PLC i innych urządzeń. Minimalny czas, który można ustawić to 10ms, a maksymalny 1 godzina. W ustawieniach poszczególnych połączeń i zmiennych możliwe jest ustawienie czasu odpytywania, natomiast ten interwał komunikacyjny jest globalnym ustawieniem czasu odczytu w momencie, gdy nie podamy innego czasu dla naszych zmiennych i połączeń.

Czas odświeżania interfejsu

Zmniejszenie czasu odświeżania interfejsu WebHMI spowoduje częstsze odświeżanie naszych pulpitów operatorskich. Możliwe jest ustawienie czasu z przedziału od 100 ms do 5 sekund.

Poziom logu diagnostycznego

Zmiana tego pola edycji spowoduje zmianę informacji wyświetlanych w WebHMI Log (opcja dostępna w zakładce Serwis → WebHMI Log). Domyślnie są  wyświetlane informacje,  np. o  starcie  systemu, lub błędy, które wystąpiły podczas pracy.  Włączenie opcji „Trace+Debug+Info+Errors” pozwoli na dokładniejszą analizę działania skryptów i komunikacji urządzenia. Mamy wtedy między innymi dostęp do ramek komunikacyjnych i dokładnych czasach odpowiedzi na zapytania. Należy jednak pamiętać o limicie logu diagnostycznego, który wynosi 3000 linijek i najstarsze komunikaty są nadpisywane. Trybu Trace należy używać tylko przy diagnostyce działania całej SCADY, natomiast przy normalnej pracy urządzenia zaleca się wyłączenie tego trybu, aby nie przeoczyć ważnych komunikatów o błędach.

Tryb zasilania

Tryb zasilania opisuje stan jaki utrzyma WebHMI po utracie zasilania zewnętrznego. Domyślne ustawienie pozwala na pracę urządzenia przez 20 minut po stracie zasilania. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu akumulatorowi. Inne opcje dostępne to możliwość natychmiastowego wyłączenia się WebHMI oraz pracy na baterii do jej pełnego wyczerpania się.

Zmiana hasła administratora

W celu zmiany hasła administratora należy wejść w Ustawienia → Użytkownicy. Tam wchodzimy w tryb edycji użytkownika za pomocą przycisku zaznaczonego na zdjęciu:

Pojawi nam się okno edycji użytkownika gdzie możemy zmienić hasło. Wpisujemy nowe hasło, potwierdzamy je i klikamy przycisk zapisz.

Wróć na początek