Ustawienia logowania zmiennych

Aby móc rejestrować dane należy wejść w Ustawienia → Zmienne. Następnie edytujemy ustawienia zmiennych, które chcemy archiwizować. W tym celu wchodzimy w zakładkę Log. Tam zaznaczamy Włącz Log.

Wszystko o zakładkach edycji zmiennych można przeczytać tutaj.

W tej sekcji „Log” oznacza oddzielną część bazy danych, która zapisuje wartości rejestrów i:

  • może być źródłem danych dla wykresów.
  • ma specjalne narzędzie analityczne, aby zobaczyć kiedy i jak rejestr się zmienił.
  • pozwala na dokładniejszą kontrolę momentu zapisania wartości do logu.

  • Tolerancja – Jeżeli różnica pomiędzy kolejnymi wartościami zmiennej będzie większa niż podana tolerancja (wartość bezwzględna lub %) to wartość będzie zapisana do logu. W przypadku pozostawienia tego pola pustego, zapis będzie następować przy każdej zmianie wartości zmiennej.
  • Minimalny interwał zapisu [s] – czas pomiędzy kolejnymi zapisami wartości do log, nawet jeśli zmiana wartości występuje częściej. Zapis nie będzie występował częściej niż podany czas. Przykład: wpisując wartość 45 czas pomiędzy dwoma zapisanymi do log nie będzie występował częściej niż 45 sekund.
  • Maksymalny interwał zapisu [s] – czas ten określa wymuszony zapis wartości zmiennej do log, nawet jeśli zmienna nie zmieni swojej wartości lub zmiana ta będzie się mieścić w podanej tolerancji. Przykład: wpisując 60 nastąpi wymuszenie zapisu zmiennej do logu co 60 sekund w przypadku braku innego warunku do zapisu logu.
  • Maksymalny interwał wykresu [s] – jeśli w ciągu podanego czasu nie zostanie zapisana wartość zmiennej do log to na wykresie sąsiednie punkty nie będą połączone. Przykład: wpisując wartość 60 wykres czeka 60 sekund na zmianę wartości zmiennej. Jeśli w ciągu tego czasu nastąpi zmiana wartości to punkty zostaną połączone. Jeśli w ciagu 60 sekund nie nastąpi zmiana wartości zmiennej to nastąpi luka na wykresie.

Pozostawienie pustego pola „Tolerancja” spowoduje, że rejestracja zostanie zapisana przy dowolnej zmianie. Jeśli rejestrowana wartość zawiera szumy to każde skanowanie WebHMI będzie zapisywać wartość do bazy danych. Jeśli istnieje wiele takich zmiennych, wpłynie to na wydajność systemu. Użyj ustawień log uważnie i adekwatnie do typu rejestracji.

 

Wróć na początek