S7 connection

Od wersji 1.7.0.3180 WebHMI wspiera komunikację ze sterownikami Siemens S7 za pomocą protokołu komunikacyjnego S7 connection. Umożliwia on współpracę WebHMI ze sterownikami PLC takimi jak Siemens S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 i innymi które obsługują ten protokół.

Konfiguracja połączenia

Aby skonfigurować połączenie należy w konfiguracji kontrolera zdefiniować następujące parametry:

  • Adres PLC – Jest to adres IP sterownika lub modułu komunikacyjnego.
  • TSAP – Jest to adres urządzenia w protokole COTP. Jest on wskazany w formacie szesnastkowym. Starszy bajt wskazuje typ dostępu (domyślnie jest to 03). Młodszy bajt składa się z dwóch wartości Rack (domyślnie jest to 0) i Slot (domyślnie jest to 1). Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji sterownika. WebHMI używa lokalnego numeru TSAP = 1000.

Wspierane typy  rejestrów

Typ rejestru Opis Typy danych Read/Write
Qx.y X — adres offsetu, Y — adres bitowy. Można adresować zarówno bity, bajty, jak i słowa. Przykłady: Q0.2, QB2, QW0, QD2 Bit, Byte, Word, Double Word Read/Write
Ix.y X — adres offsetu, Y — adres bitowy. Można adresować zarówno bity, bajty, jak i słowa. Przykłady: I0.2, IB2, IW0, ID2 Bit, Byte, Word, Double Word Read/—
Mx.y X — adres offsetu, Y — adres bitowy. Można adresować zarówno bity, bajty, jak i słowa. Przykłady: M0.2, MB2, MW0, MD2 Bit, Byte, Word, Double Word Read/Write
Vx.y Synonim DB1.DBxx. Dostęp do bloku pamięci DB1. X — adres offsetu, Y — adres bitowy. Można adresować zarówno bity, bajty, jak i słowa. Przykłady: V0.2, VB2, VW0, VD2 Bit, Byte, Word, Double Word Read/Write
DBx.DBy.z Blok danych DBx, gdzie X – numer bloku danych (1, 2, 3…). Y — offset wewnątrz bloku danych, Z — numer bitu. Można adresować zarówno bity, bajty, jak i słowa. Przykłady: DB1.DBB0.2, DB4.DBD2, DB4.DBW13.3 Bit, Byte, Word, Double Word Read/Write

 

Należy pamiętać o tym, że chociaż WebHMI poprawnie rozpoznaje adresy na podstawie zawartego w nich rozmiaru danych (na przykład IW0 w notacji Siemensa oznacza rejestr typu Word), to rozmiar danych z samego adresu jest ignorowany, a zamiast tego używany jest rozmiar danych określony w WebHMI w konfiguracji zmiennej, tj. adres jest używany wyłącznie jako adres bazowy i w rzeczywistości trzy adresy IW0, IB0, ID0 są równoważne rejestrowi I0.

Komunikacja z Siemens Logo

Testowaliśmy połączenie z Logo!8 w wersji 6ED1 052-1FB00-0BA8. W nowszych modelach sterownika LOGO! pojawiają się problemy z komunikacją za pomocą protokołu S7. Należy wtedy wykorzystać protokół MODBUS TCP/IP, o którym piszemy tutaj.

Starsze wersje sterowników Logo współpracują z WebHMI za pomocą S7 connection, jednak każdorazowo zalecamy weryfikację możliwości komunikacyjnych.

Numer TSAP

Akapit opracowany w oparciu o artykuł – TSAP for S7 Connections [dostęp 2023-11-03]

Numer TSAP oznacza pozycję modułu komunikacyjnego S7. 

Przykłady numerów TSAP:

  • 0302 – Moduł w racku 0, slot 2.
  • S7-1200 jest zwykle adresowany za pomocą TSAP 0201.
  • S7-300 jest zwykle adresowany za pomocą TSAP 0302.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat adresacji TSAP należy się zapoznać z dokumentacją producenta.

Linki

Komunikacja S7 – Nota aplikacyjna na stronie producenta WebMI <docs.webhmi.com.ua>

WebHMI SCADA – jak połączyć się ze sterownikiem Siemens S7-1200 w TIA Portal <iautomatyka.pl>

Wróć na początek