Resetowanie projektu

Wyczyść projekt i dane

W celu wyczyszczenia projektu wchodzimy w zakładkę Ustawienia → Wyczyść projekt. Tam w checkboxach wybieramy dane do wyczyszczenia. Po wszystkim klikamy Zresetuj wybrane.

Drugą metodą wyczyszczenia danych projektu jest wejście w Ustawienia → Ustawienia sieci. Po zalogowaniu się (domyślnie login: admin hasło: webhmi), wybieramy WebHMI → Resetuj z górnego paska menu.

W wyświetlonym oknie wybieramy Reset project

Resetowanie ustawień sieciowych

Powyższe dwie metody resetują tylko i wyłącznie dane w projekcie. Aby zresetować ustawienia sieciowe należy wykonać kroki dostępne tutaj.

Wróć na początek