Protokoły niestandardowe

Spis treści

Funkcja protokołów niestandardowych pozwala na skomunikowanie WebHMI z urządzeniami, które nie posiadają protokołów zaimplementowanych w WebHMI lub protokoły te są nieznacznie zmodyfikowane. Pełny opis tej funkcji znajduje się tutaj. Poniżej przedstawiono przykład wykorzystania protokołów niestandardowych do zaimplementowania komunikacji z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU over TCP.

Modbus RTU over TCP

Modbus RTU over TCP jest protokołem znanym z różnych systemów SCADA w których wykorzystywane są konwertery RS485/TCP takie jak na przykład Moxa. W dużym uproszczeniu Modbus RTU over TCP charakteryzuje się tym, że wysyłane są ramki takie jak w protokole RTU, jednak komunikacja z urządzeniami odbywa się po adresach IP. WebHMI nie ma zaimplementowanego takiego protokołu, jednak przy użyciu funkcji protokołów niestandardowych łatwo można go dodać.

Kroki potrzebne do zrealizowania takiej komunikacji:

  • Tworzymy nowy protokół niestandardowy (w zakładce Ustawienia -> Zmienne przycisk Narzędzia -> Niestandardowe protokoły),
  • Podajemy nazwę protokołu,
  • Wybieramy typ jako TCP/IP,
  • Opcjonalnie wpisujemy warunki sprawdzania adresów zmiennych (dla komunikacji Modbus jest to ^(C[0-9]+)$|^(DI[0-9]+)$|^(HR[0-9]+)$|^(IR[0-9]+)$),
  • Jako kod programu kopiujemy pełny kod protokołu RTU ze strony producenta.

Po zapisaniu protokołu niestandardowego możemy go wykorzystać przy definiowaniu nowego połączenia, podajemy tylko adres IP, ID urządzenia i port.

Wróć na początek