Nowy interfejs WebHMI

Od aktualizacji WebHMI do wersji 4.0 dosyć mocno zmienił się wygląd interfejsu. Zmianom głownie uległ pasek menu oraz sposób wejścia w ustawienia. Teraz w menu głównym mamy dostęp do już utworzonych:

 • ekranów – nowość od wersji 4.0,
 • pulpitów,
 • wykresów,
 • trendów,
 • wiadomości,
 • analityki,
 • alarmów,
 • raportów,
 • streamów wideo,
 • dokumentów.

Z menu zniknęła zakładka „Ustawienia”. Do uruchomienia jej należy kliknąć zębatkę widoczną w prawym górnym rogu lub nacisnąć znak „~”. Tam możemy tworzyć wszystkie elementy SCADY dostępne w głównym pasku menu. Z poziomu tego okna mamy również dostęp do narzędzi serwisowych i diagnostycznych.

Uruchamiając zakładkę „Ustawienia” otwiera nam się nowe okienko, które zostało podzielone na kilka sekcji:

 • Logic,
 • Interfejs użytkownika,
 • Różne,
 • Serwis,
 • Logi.

W sekcji Logic znajdują się rzeczy związane z logiką systemu SCADA. W zakładce zmienne możemy dodać nowe połączenia i zmienne. Pisanie skryptów odbywa się w zakładce skrypty. Dalej mamy możliwość dodania alarmów. Następnie możemy edytować kalendarz, dodać receptury oraz wydarzenia.

Następna sekcja dotyczy interfejsu użytkownika, czyli widoku całego systemu SCADA. Oprogramowanie od wersji 4.0 posiada możliwość stworzenia ekranów oraz stworzenia menu kontekstowego. Reszta opcji została tak jak we wcześniejszych wersjach, czyli możemy tu stworzyć pulpity, bibliotekę obrazów, wykresy, trendy, strumienie wideo lub słowniki, a także ustawić branding.

W dziale Różne znajdziemy ustawienia wizualizacji, integrację z chmurą Level2, ustawienia sieciowe, edycję użytkowników oraz ustawienia klucza API. Możemy również stworzyć kopię zapasową lub przywrócić wcześniej stworzony projekt klikając w „Kopia zapasowa” lub wyczyścić projekt.

Zakładka Sewis dotyczy samego urządzenia lub jego oprogramowania. Z zakładki „informacje o systemie” dowiemy się jaką obecnie mamy wersję firmware. Mamy tu również możliwość wyłączenia lub uruchomienia ponownie WebHMI bez konieczności wciskania przycisku na urządzeniu bądź odłączaniu od prądu. Sprawdzimy również ile mamy zajętej/wolnej pamięci na karcie SD. Opcja „Aktualizacja oprogramowania” pozwoli nam na zmianę wersji oprogramowania.

W zakładce logi możemy zobaczyć logi diagnostyczne pochodzące z WebHMI, systemu Level2 oraz systemu.

Wróć na początek