Logi diagnostyczne

Logi wyświetlane są w zakładce Serwis → WebHMI Log i mają następujące znaczenie:

  • ERROR – komunikat o błędzie;
  • INFO – nadanie informacji dla użytkownika;
  • DEBUG – najczęściej używany w skryptach do kontroli poprawności działania kodu i znajdowania w nim błędów;
  • TRACE – wyświetli nam informacje o wszystkim: stanie połączeń, zmiennych itd.

Z poziomu zakładki Ustawienia -> Ustawienia możemy kontrolować poziom wiadomości zapisywanych w naszym logu diagnostycznym.

Ze względu na limit 3000 linii logów zaleca się używanie poziomu logu TRACE tylko przy diagnostyce działania urządzenia.

Wróć na początek