Logi diagnostyczne WebHMI

Logi diagnostyczne WebHMI wyświetlane są w zakładce Serwis → WebHMI Log i mają następujące znaczenie:

  • ERROR – Komunikaty o błędach.
  • INFO – Informacje.
  • DEBUG – Najczęściej używany w skryptach do kontroli poprawności działania kodu i znajdowania w nim błędów;
  • TRACE -Wyświetli nam informacje o wszystkim: stanie połączeń, zmiennych itd.

Z poziomu zakładki Ustawienia -> Ustawienia możemy kontrolować poziom wiadomości zapisywanych w naszym logu diagnostycznym.

Ze względu na limit 3000 linii logów zaleca się używanie poziomu logu TRACE tylko przy diagnostyce działania urządzenia.

Wróć na początek