Kopia zapasowa pulpitu

Pulpity (dashboards) w WebHMI powstają w oparciu elementy Canvas. Są to elementy języka HTML, które są rysowane w locie za pomocą skryptów JavaScript. Warto się z nią zapoznać, ponieważ umożliwi nam to lepsze zrozumienie w jaki sposób działa WebHMI, a także wydajniejsze tworzenie i edytowanie aplikacji w przyszłości.

Struktura kopii zapasowej pulpitu

Strukturę naszego pulpitu możemy podejrzeć po naciśnięciu przycisku eksportu w menu pulpitów lub w oknie edycji konkretnego pulpitu.

Po pobraniu kopii zapasowej pulpitu można ją otworzyć. Generowane przez WebHMI pliki o rozszerzeniu .dashboard są plikami archiwów .tar i można je otworzyć np. za pomocą darmowego 7zip-a.

Po otwarciu archiwum widzimy następujące elementy:

  1. „images” – Folder (1) przechowujący wszystkie grafiki zastosowane na danym pulpicie. Są one zawsze eksportowane wraz pulpitem ze względu potrzebę zachowania spójności pulpitu po jego zaimportowaniu do projektu w których ich brakuje np. do pustego projektu – w takim wypadku te obrazy zostaną dodane do biblioteki obrazów. Jeśli nie chcemy skorzystać z tej opcji, możemy wybrać opcję „Nie importuj obrazów” w oknie importu. Nie zostanie on wygenerowany, jeśli na pulpicie nie znajdują się żadne obrazy.
  2. „canvas.json” – Najważniejszy plik (2) w archiwum pulpitu. W nim zawiera się opis struktury pulpitu – obiekty, które się znajdują na pulpicie oraz używane przez nie rejestry WebHMI. To rozmiar (3) właśnie tego pliku wpływa na wydajność i responsywność całej wizualizacji, ponieważ ma bezpośrednie przełożenie na to, ile silnik JavaScript musi wygenerować obiektów w ramach danego pulpitu.
  3. „dashboard.json” – Plik (4) zawierający ustawienia pulpitu, które można edytować klikając przycisk „Edytuj” w menu pulpitów, takie jak nazwa pulpitu, szerokość i wysokość itd.
  4. „images.json” – Plik (5) opisujący linki oraz właściwości użytych obrazów. To, czy zostanie wygenerowany zależy podobnie jak w przypadku folderu „images” od tego, czy na pulpicie znajdują się jakiekolwiek obrazy.

Wszystkie powyższe pliki (poza obrazami w folderze „images”) są plikami w formacie JSON. Można je otworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstów, a także notatnika, choć najwygodniej będzie pracować na nim w edytorze wspierającym formatowanie JSON. My w tym celu używamy i polecamy Notepad++ wraz z wtyczką JSON Viewer.

Przykład elementu pulpitu – przycisk

Poniżej przykład w jaki sposób jest zapisany przycisk (button):

Można z  niego odczytać wszystkie informacje, które edytujemy podczas dodawania elementów pulpitu, takie jak np. typ elementu (1), wymagane uprawnienia (2), przypisany link URL (3) czy też numer ID przypisanego do przycisku rejestru (4). Należy zwrócić uwagę, że na obrazku znajduje się struktura bardzo prostego przycisku, do którego jest tylko przypisany rejestr. W przypadku gdy zmienimy domyślne właściwości na własne, np. uzależnimy kolor lub przeźroczystość od wartości rejestru , to struktura ulegnie rozbudowie.

Edycja i zapis zmian

Kopię zapasową można modyfikować bez potrzeby rozpakowywania archiwum. Wystarczy w tym celu otworzyć w 7-zip plik archiwum i kliknąć dwukrotnie LPM na plik, który chcemy edytować. Po edycji i zamknięciu użytego edytora (np. wspomnianego Notepad++) 7-zip zapyta się czy zaktualizować archiwum.

 

Należy pamiętać, że edycja wszelkich plików WebHMI za pomocą narzędzi zewnętrznych zamiast natywnej aplikacji związane jest z ryzykiem uszkodzenia pliku, co może mieć trudne do przewidzenia skutki – brak możliwości wgrania pliku, utrata stabilności działania aplikacji SCADA itd.

Całą odpowiedzialność za takie operacje ponosi twórca aplikacji na WebHMI, dlatego zalecamy daleko posuniętą ostrożność – są to metody przeznaczone dla doświadczonych i świadomych użytkowników.

Wróć na początek