Kopia zapasowa projektu – tworzenie i przywracanie

Tworzenie kopii zapasowej

W celu utworzenia kopii zapasowej projektu należy wejść w zakładkę Ustawienia → Kopia zapasowa. Wciskając przycisk Utwórz kopię zapasową projektu na liście poniżej pojawi się nasza nazwa projektu z datą i wersją firmware. Zostanie ona zapisana w pamięci karty SD.

Kopia zapasowa zawiera wszystkie informacje o zmiennych, połączeniach, skryptach, obrazach, ekranach itp. Nie obejmuje ustawień sieci. Dzięki kopii zapasowej możesz przenieść bieżący projekt do innego WebHMI.

Trzy przyciski przy każdej kopii zapasowej służą do:

  • pobierania pliku kopii na komputer w celu, np. przeniesienia na inne urządzenie;
  • przywrócenia starego projektu;
  • usunięcia kopii zapasowej z pamięci urządzenia.

Przywracanie kopii zapasowej

W zakładce Kopie zapasowe możemy przywrócić zapisane w pamięci kopie projektów za pomocą przycisku Przywróć.

Istnieje jeszcze drugi sposób przywracania projektów. W tym celu wchodzimy w zakładkę Przywróć. Tu możemy wybrać zapisane projekty z listy lub załadować z zewnątrz plik z kopią zapasową. Są też dodatkowe opcje, które zostaną wykonane podczas przywracania projektu:

  • Ignoruj sprawdzanie wersji – Kopie zapasowe są zgodne tylko z tą samą wersją WebHMI. W przypadku przywracania kopii zapasowej ze starszej/nowszej wersji WebHMI niektóre funkcje mogą być importowane nieprawidłowo. Robisz to na własne ryzyko.
  • Zachowaj zebrane dane – Ta opcja pozwala zachować istniejące bazy danych podczas procesu przywracania projektu. Nowsze/starsze wersje oprogramowania mogą być niezgodne z aktualnym schematem bazy danych.
Wróć na początek