Kalendarz

Kalendarz (harmonogram) umożliwia wykonywanie różnych działań według harmonogramu. Działaniami takimi są:

  • Wpisz wartość do zmiennej;
  • Wykonaj dany program;
  • Zastosuj recepturę;
  • Dodaj wiadomość do Logu.

Kalendarz rejestruje zadania, które mają określony czas trwania, określony przez datę / godzinę rozpoczęcia i zakończenia (dokładność zadania to minuty). Powyższe działania można przypisać zarówno do daty początkowej, jak i końcowej zadania.

Opis jak skonfigurować kalendarz w filmie:

Więcej o funkcji kalendarza tutaj.

Wróć na początek