Ekrany

Od wersji 4.0 oprogramowania WebHMI jest dostępna nowa opcja – ekrany. W jednym widoku możemy umieścić kilka pulpitów, trendów, wykresów oraz wartości pojedynczych zmiennych. Aby skonfigurować ekrany należy wejść w Ustawienia → Ekrany

Tam za pomocą przycisku Nowy ekran, który jest widoczny przy ikonie ustawień (zębatka w prawym górnym rogu) możemy dodać nowy ekran. Podajemy tam nazwę ekranu, możemy dodać kategorię, a w zakładce „Uprawnienia” zmienić uprawnienia dostępu. 

Gdy już dodamy nowy ekran pojawi się nam on na samej górze menu głównego, tuż pod logiem. Tam za pomocą plusa widocznego w prawym górnym rogu możemy dodawać elementy ekranu przy użyciu metody „drag & drop”.

 

Wróć na początek