Dodawanie pulpitów

W WebHMI pulpity są wirtualnym odwzorowaniem paneli operatorskich lub ekranów graficznych w systemach SCADA. Można tworzyć wiele pulpitów, które będą dostępne w menu głównym pod nazwą Pulpity.

Tworzenie pulpitu

Wchodzimy w zakładkę Ustawienia → Pulpity i wybieramy Dodaj pulpit.

Pojawia nam się okno edycji nowego pulpitu.

Zakładka Podstawowe informacje

Opcje dostępne w zakładce Podstawowe informacje:

 • Wersja – są dostępne 2 wersje dodawanego pulpitu. Domyślnie jest ustawiona nowa wersja pulpitu wprowadzona w aktualizacji 3.1. Istnieje możliwość zmiany na starszą wersję (Old).
 • Nazwa – nasza własna nazwa pulpitu.
 • Kategoria – możemy utworzyć kategorie, do których będzie należał dany pulpit. Jest to opcja niezwykle przydatna przy tworzeniu dużej liczby pulpitów, ponieważ pozwala je pogrupować.
 • Szerokość, wysokość – wymiary tworzonego pulpitu w pikselach. Wymiary można również ustawić bezpośrednio w edytorze pulpitu nawigacyjnego, przeciągając dolny lub prawy margines obszaru roboczego.
 • Rozmiar siatki – jest to rozmiar kratek w siatce pulpitu przy jego edycji. Obiekty na pulpicie będą się „kleić” do tej siatki podczas przenoszenia. Przytrzymanie Shift przesunie je bez przyrostu siatki.
 • Kolor tła, czcionki i panelu górnego – możliwość ustawienia dowolnych kolorów.

Zakładka Szablony

Zakładka szablony umożliwia wielokrotne użycie tego samego pulpitu z różnymi (ale podobnymi) fizycznymi połączeniami i rejestrami.

Zakładka Uprawnienia

Karta Uprawnienia pozwala wybrać, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tego pulpitu.

Po kliknięciu Dodaj wprowadzone ustawienia zostają zapisane i automatycznie zostajemy przeniesieni do zakładki Ustawienia → Pulpity, gdzie jest już widoczny nasz dodany pulpit.

W tym widoku dostępne są też opcje:

 • 1 – Widok – po kliknięciu pokaże nam się widok całego panelu.
 • 2 – Edytor wizualny – otwiera edytor pulpitu.
 • 3 – Eksport – eksportuje pulpit.
 • 4 – Edytuj – otwiera okno edycji parametrów pulpitu.
 • 5 – Usuń – usuwa stworzony pulpit.
 • 6 – Klonuj – kopiuje i tworzy nowy pulpit.
Wróć na początek