Użytkownicy

W WebHMI istnieje mechanizm zarządzania użytkownikami i ich rolami. Na nowym urządzeniu domyślnie konfigurowany jest jeden użytkownik – administrator. Domyślnie skonfigurowane są również trzy grupy uprawnień:

  • Administrator – może wykonywać dowolne działania w projekcie
  • Operator – może użyć gotowego projektu, aby zmienić wartości na pulpicie, ale ma ograniczone możliwości ingerencji w konfigurację projektu
  • Użytkownik tylko do odczytu – może tylko wyświetlać uruchomiony projekt

Budując swój system SCADA na WebHMI możemy stworzyć dowolną liczbę grup uprawnień. Pełna lista dostępnych uprawnień:

Niektóre funkcje WebHMI takie jak wykresy, pulpity, receptury czy raporty posiadają zakładkę „Uprawnienia”, która pozwala na wybranie grupy uprawnień, które musi posiadać użytkownik, aby móc korzystać z tej funkcji. Dzięki temu, jeśli mamy w naszej wizualizacji SCADA pulpity dotyczące kilku różnych maszyn na obiekcie to możemy odpowiednim użytkownikom udostępniach tylko te pulpity i wykresy, które dotyczą ich maszyn.

Czasami zdarza się, że po zalogowaniu się na nowego użytkownika otrzymujemy komunikat „Odmowa dostępu. Nie masz uprawnień dostępu do tej funkcji.” Jest to spowodowane brakiem dostępu tego użytkownika do strony głównej, która jest wybrana w ustawieniach użytkownika.

 Aby ominąć stronę logowania, można użyć adresu URL w następującym formacie: http://192.168.1.1/dashboard2.php?id=2&l=admin&p=admin. W tym przypadku, na końcu adresu URL, dodawane są 2 parametry GET wraz z nazwą użytkownika i hasłem. Jeśli użytkownik wprowadzi ten adres URL, zostanie automatycznie zalogowany do systemu. Pamiętaj, że w tym typie autoryzacji login i hasło są widoczne dla wszystkich. 

Więcej o użytkownikach i ich uprawnieniach można dowiedzieć się z filmu poniżej oraz z tego linku.

Wróć na początek