Alarmy

W WebHMI istnieje możliwość dodania alarmów, aby zasygnalizować operatorom o nieprawidłowym działaniu maszyn. SCADA zasygnalizuje wszystkie alarmy wizualnie (czerwony pasek stanu na pulpitach) oraz sygnałem dźwiękowym w chwili wystąpienia niepożądanych stanów. Sytuacje awaryjne są rejestrowane do późniejszej analizy. Wszystko o alarmach zostało przedstawione w poniższym filmie.

Więcej o alarmach można przeczytać tutaj.

Wróć na początek