Aktualizacja firmware

WebHMI jest ciągle rozwijane i systematycznie pojawiają się kolejne aktualizacje dodające nowe funkcje i możliwości systemu SCADA.

Należy pamiętać o tym, że projekty utworzone w starszej wersji mogą nie być w pełni kompatybilne. Z reguły wersje z niewielką różnicą liczb w ostatnich pozycjach numeru wersji oprogramowania są kompatybilne, a przy dużej różnicy wersji możliwa jest częściowa zgodność.

Wymagania wstępne dotyczące aktualizacji oprogramowania to:

  • klucz aktualizacji – aby uzyskać klucz aktualizacji, należy wysłać wiadomość e-mail na adres support@zestapro.pl z informacjami o firmie, aktualnej wersji oprogramowania i numerze wersji, do której chcesz zaktualizować (najnowsza lub konkretna wersja w celu zachowania zgodności projektu)
  • połączenie WebHMI z Internetem
  • Poprawnie ustawiona data i godzina w interfejsie WebHMI – o tym jak ustawić czas systemowy można dowiedzieć się tutaj.

Proces aktualizacji czyści cały projekt w urządzeniu oraz wszystkie zebrane dane w logach i na wykresach. Należy więc pamiętać o back-upie projektu. Back-up projektu nie zapisuje logów i danych z wykresów, więc jeśli te dane są ważne i potrzebne to należy je zgrać przy pomocy ftp.

Po otrzymaniu klucza aktualizacji wystarczy wejść w Serwis → Aktualizacja oprogramowania. Podajemy otrzymany kod i czekamy chwilę, aż urządzenie pobierze nowe oprogramowanie, zainstaluje je i zresetuje urządzenie.

Po aktualizacji należy przywrócić projekt z poprzednio zapisanej kopii zapasowej. Jeśli masz pytania dotyczące zgodności oprogramowania układowego przed aktualizacją, skonsultuj się z dostawcą.

Powyższy proces aktualizacji nie zadziała w przypadku zmiany wersji oprogramowania z 2.xxx na 3.xxx. W takim przypadku producent musi połączyć się zdalnie do urządzenia. Skontaktuj się z support@zestapro.pl, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jako ZestaPRO pomożemy w procesie takiej aktualizacji i skontaktujemy się w Państwa imieniu z producentem.

O aktualizacjach systemu można dowiedzieć się więcej pod linkiem.

Wróć na początek