Aktualizacja firmware

WebHMI jest ciągle rozwijane i systematycznie pojawiają się kolejne aktualizacje dodające nowe funkcje i możliwości systemu SCADA. Aktualizacja kluczem dotyczy zmiany firmware, gdy pierwsza cyfra się nie zmienia (np. z 3.4 na 3.5). Aktualizacja za pomocą VPN dotyczy zmiany firmware, gdy pierwsza cyfra zmienia się (np. z 3.5 na 4.0).

Należy pamiętać o tym, że projekty utworzone w starszej wersji mogą nie być w pełni kompatybilne. Z reguły wersje z niewielką różnicą liczb w ostatnich pozycjach numeru wersji oprogramowania są kompatybilne, a przy dużej różnicy wersji możliwa jest częściowa zgodność.

1. Aktualizacja firmware kluczem

WebHMi może być zaktualizowane przez użytkownika z użyciem klucza aktualizacji, gdy nie zmienia się pierwsza cyfra w oznaczeniu numeru firmware. Przykładowo aktualizacja z wersji 3.4 do wersji 3.5 może być wykonana za pomocą klucza aktualizacji. Wymagania wstępne dotyczące aktualizacji oprogramowania to:

  • klucz aktualizacji – aby uzyskać klucz aktualizacji, należy wysłać wiadomość e-mail na adres support@zestapro.pl z informacjami o firmie, aktualnej wersji oprogramowania i numerze wersji, do której chcesz zaktualizować (najnowsza lub konkretna wersja w celu zachowania zgodności projektu)
  • połączenie WebHMI z Internetem
  • Poprawnie ustawiona data i godzina w interfejsie WebHMI – o tym jak ustawić czas systemowy można dowiedzieć się tutaj.

Proces aktualizacji czyści cały projekt w urządzeniu oraz wszystkie zebrane dane w logach i na wykresach. Należy więc pamiętać o back-upie projektu. Back-up projektu nie zapisuje logów i danych z wykresów, więc jeśli te dane są ważne i potrzebne to należy je zgrać przy pomocy ftp.

Po otrzymaniu klucza aktualizacji wystarczy wejść w Serwis → Aktualizacja oprogramowania. Podajemy otrzymany kod i czekamy chwilę, aż urządzenie pobierze nowe oprogramowanie, zainstaluje je i zresetuje urządzenie.

Po aktualizacji należy przywrócić projekt z poprzednio zapisanej kopii zapasowej. Jeśli masz pytania dotyczące zgodności oprogramowania przed aktualizacją, skonsultuj się z nami support@zestapro.pl.

2. Aktualizacja firmware za pomocą połączenia VPN

Jeśli chcemy aktualizować urządzenie do wersji, która ma inną pierwszą liczbę w oznaczeniu firmware (na przykład z wersji 3.5 do 4.0) to nie ma możliwości dokonania takiej aktualizacji za pomocą klucza aktualizacji. Konieczna jest ingerencja w system operacyjny urządzenia, co mogą zrobić jedynie producenci urządzenia zdalnie. Zatem konieczne jest wykonanie następujących kroków:

Prosimy teraz o przesłanie na support@zestapro.pl następujących informacji:

  • obecna wersja firmware,
  • numer seryjny WebHMI (do odczytania na obudowie oraz w zakładce „Informacje o urządzeniu”),
  • adres e-mail konta level2,
  • Id węzła,
  • przydzielony adres IP (dostępny w edycji węzła w zakładce „Informacja”).

Połączenie VPN zgodnie z cennikiem kosztuje 0,50zl za każdy dzień, ale możliwe jest zadłużenie na kwotę 10zł przy pierwszym użyciu połączenia. Dodatkowo pobieramy niewielką opłatę w związku z potrzebnym nakładem pracy po stronie producenta. Należy również pamiętać o kopii zapasowej projektu, gdyż proces aktualizacji wyczyści projekt w urządzeniu. Tak samo należy wykonać kopię logów za pomocą połączenia ftp.

Wróć na początek