Aktualizacja oprogramowania WebHMI do wersji 4.0

Producent urządzenia z przyjemnością ogłasza wydanie nowej wersji oprogramowania WebHMI 4.0. Produkty w tej wersji przez jakiś czas były już dostępne na naszej stronie do testowania oraz zapoznania się z nimi. Teraz oficjalnie ogłaszamy zmiany wprowadzone w nowej wersji oprogramowania.

Główne zmiany:

  • Całkowicie nowy interfejs użytkownika wraz z ekranami obejmującymi pulpity oraz nowe narzędzie wizualizacji – widżety
  • Inspektor obiektów został dodany do edytora pulpitu
  • Poprawiona ergonomia podczas podglądu na urządzeniach mobilnych
  • Niestandardowe menu dla lepszej nawigacji w projekcie
  • Nowe menu konfiguracji projektu w oknie pop-up
  • Alarmy stały się oddzielną funkcjonalnością urządzenia
  • Funkcja eksportu/importu wartości rejestrów w celu inicjalizacji urządzeń zewnętrznych
  • Dodana obsługa protokołu MQTT dla IoT

 

Całkowicie nowy interfejs użytkownika

Podczas pracy z dużymi projektami, często musicie radzić sobie ze złożonymi pulpitami zapełnionymi różnymi obiektami, trzeba również kilka razy używać tych samych elementów w różnych kombinacjach: widok ogólny, widok szczegółowy, ustawienia parametrów itp. Te i wiele innych problemów rozwiązano w wersji 4.0 wraz z pojawieniem się ekranów – pozwala to na  kompletnie nowe spojrzenie na wizualizację. Zamiast obszernych pulpitów, w których wszystko trzeba było złożyć w jednym obszarze roboczym, można teraz utworzyć kilka prostych pulpitów, wykresów, tabel i diagramów w postaci oddzielnych widżetów składając je w elastyczny funkcjonalny interfejs.

Ekrany pozwalają na dowolne komponowanie treści umieszczonych w osobnych polach. Wystarczy przeciągnąć nowe elementy myszką, zmieniając pozycję i skalę, szybko dodając, usuwając lub kopiując obiekty.

Widżety są elementami ekranu. Obecnie dostępne są: wykresy historyczne i trendy, histogramy i wykresy słupkowe, wartość rejestru, tabele wartości rejestrów, wykresy Gantta, wykresy radarowe, a także pulpity. Lista widżetów będzie rozbudowywana w kolejnych aktualizacjach.

Wykresy dla pulpitów. We wcześniejszych wersjach oprogramowania nie było możliwe wyświetlanie wykresów na pulpitach. Teraz za pomocą ekranów można je łączyć w jednym interfejsie.

Trendy. Teraz dostępne jako niezależne elementy ekranów, znacznie przewyższające w funkcjonalności podobne elementy pulpitów.

Wykres Gantta to nowy element w WebHMI przeznaczony do analizy danych historycznych. Ten sposób prezentowania informacji jest niezwykle wygodny do oceny czasu trwania procesów i ich częstotliwości.

Wykres radarowy. Z pomocą tego narzędzia możecie jednocześnie monitorować kilka powiązanych ze sobą parametrów systemu, takich jak temperatura, moc, itp., obserwując trendy wartości lub ich połączony wpływ na siebie nawzajem. Przykładowym wykorzystaniem takiego wykresu jest trójkąt napięcia podczas równoważenia pojemności sieci trójfazowej.

Wykres kołowy to nowy element WebHMI, który jest powszechnie używany do oceny wkładu wartości procesowych.

Wykres słupkowy to zwarta i wizualna reprezentacja informacji w ujęciu ilościowym.

Histogram – rodzaj wykresu słupkowego.

Tabela wartości rejestrów. Element, który pozwala na szybki dostęp do grupy rejestrów, wyświetlania ich oraz zmiany ich wartości.

Wartość rejestru. Najprostszy element, który wyświetla wartość danego rejestru.

Kopiowanie widżetów. Opcji tej można używać do ułatwienia oraz przyspieszenia pracy z widżetami, przenoszenia ich na inne ekrany oraz do tworzenia nowych widżetów bazując na już istniejących.

Nowe elementy oraz funkcje dla pulpitów

Do pulpitu zostały dodane dwa nowe elementy: przełącznik oraz okrągły wskaźnik – popularne w nowoczesnym designie.

Dla wygody pracy z obiektami w edytorze możliwe jest grupowanie ich w obiekty makro. Możesz teraz również edytować właściwości kilku obiektów lub grup.

Inspektor obiektu ułatwia prace z obiektami w edytorze poprzez wyświetlanie ich na drzewku, tak jak w edytorach graficznych. Dzięki temu możesz w szybki sposób wybrać potrzebne obiekty oraz wykonać z nimi niezbędne czynności: kopiowanie, usuwanie, grupowanie, ukrywanie itp.

Możliwe jest teraz wyświetlanie pulpitów w oknach typu pop-up, które są szczególnie wygodne w przypadku menu wiadomości i ustawień, które zakłócają główny obszar wyświetlania, ale umieszczanie ich na osobnym ekranie nie jest rozwiązaniem optymalnym.

Całkowicie nowy mobilny interfejs użytkownika

Podczas wyświetlania na urządzeniach mobilnych z małymi ekranami, elementy wizualizacji – widżety, elementy menu oraz inne elementy okna są automatycznie rozmieszczane i grupowane w zakładki, które można następnie przewijać w normalny sposób dla urządzeń mobilnych.

Niestandardowe menu dla lepszej nawigacji w projekcie

W dużych projektach nie zawsze jest wygodnym użycie menu bocznego do poruszania się pomiędzy sekcjami projektu – może zawierać wiele zbędnych elementów. Musisz zorganizować cos własnego z przycisków i linków do podlinkowania stron. To podejście na wiele wad.

Mechanizm menu kontekstowego pozwala na implementacje przyjaznej dla użytkownika nawigacji między sekcjami projektu. Jest on zwarty w górnej części strony, w formie rozwijanych zakładek, z obsługą zagnieżdżania. Struktura menu jest tworzona za pomocą prostego edytora. Dla własnej wygody, możesz stworzyć kilka kontekstowych menu oraz określić właściwości ekranu.

Nowe menu zadań administracyjnych w wyskakującym oknie

W miarę rozwoju produktu oraz dodawania coraz to nowych funkcji, menu ustawień bocznych straciło swoje funkcjonalności i stało się niewygodne. Ustawienia projektu mieszały też się z elementami budowanej SCADY.

W nowej wersji pojawiło się wyskakujące menu ustawień, wyświetlające wszystkie elementy jednocześnie w jednym oknie, w formie dużych i zrozumiałych ikonek, zapewniających szybki dostęp do pożądanych funkcji, bez konieczności przewijania długiej listy. Dodatkowo, dla wygody, to menu można wywołać za pomocą klawisza skrótu „~” (tylda).

Alarmy stały się oddzielną funkcją urządzenia

Znacząco zmieniony został również mechanizm alarmów. W celu rozpoczęcia z nimi pracy pojawił się osobny konfigurator, w którym w razie potrzeby można ustawić złożone warunki występowania alarmów. Możliwe jest również dodanie opisów do alarmów, wrzucenie obrazka opisowego, wskazanie niezbędnych działań dla operatora. Gdy pojawi się taki alarm to możliwe będzie także dodanie do niego komentarzy, które następnie będzie można przeglądać w dziennikach alarmów.

Funkcja eksportu / importu wartości rejestru w celu inicjalizacji urządzeń zewnętrznych

Podczas konfiguracji projektu, przed jego uruchomieniem, często konieczna jest inicjalizacja systemu – należy napisać kilka ustawień początkowych do urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych procesów: rodzaje czujników, skale pomiarowe, różne współczynniki konwersji itp.

W nowej wersji możliwe jest również zapisanie wartości niezbędnych rejestrów w pliku csv oraz ich import w celu szybkiej konfiguracji podłączonego sprzętu.

Dodana obsługa protokołu MQTT dla IoT

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) jest protokołem skoncentrowanym na aplikacjach w systemach M2M i IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy). Informacje przeniesione do MQTT są oparte o wzorzec publikacja/subskrypcja i pojawiają się za pomocą serwera pośredniego (Broker). Źródło danych (Publisher) wysyła dane do serwera (Broker), innych systemów i urządzeń, skąd Subskrybent może je odczytywać.

Ta metoda interakcji dobrze pasuje w przypadku wysyłania wiadomości opartych na zdarzeniach, gdy urządzenia same się okresowo komunikują. W wersji 4.0 WebHMI ma możliwość pracy zarówno w trybie Brokera, jak i w trybie publikacja/subskrypcja, więc może zostać użyte zarówno jako element większego systemu IoT jak i pełnić funkcję serwera, który zbiera dane z innych urządzeń w sieci.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Ze względu na znaczne różnice między oprogramowaniem WebHMI 4.0, a wcześniejszymi wersjami niestety nie jest możliwe zwykłe aktualizowanie oprogramowania za pomocą kodu aktualizacji. Więcej na temat procesu aktualizacji znajdziesz w naszej bazie wiedzy. W przypadku dodatkowych pytań skontakuj się z nami: support@zestapro.pl.

Potrzebujesz oferty?

Zapraszamy do kontaktu. Wystarczy podać dane firmy a my dostarczymy ofertę na WebHMI najszybciej jak to możliwe.