Odczytywanie liczby 64-bitowej na WebHMI

WebHMI operuje na 8-, 16- lub 32-bitowych zmiennych. Zdarza się, że sterowniki PLC lub mierniki energii wykorzystują 64-bitowe zmienne typu Long Real, czy też zwane inaczej liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji. Jak na to popatrzymy to można stwierdzić, że po prostu się nie da odczytać takich zmiennych. Jednak kilka sprytnych funkcji zapisanych w skryptach LUA pozwolą na odczytanie zmiennych Long Real. W tym artykule pokażemy przykład odczytu zmiennej LReal ze sterownika Siemens S7-1200. Podobny sposób można wykorzystać także przy innych protokołach komunikacyjnych.

Zmienna 32-bitowa vs zmienna 64-bitowa

Jakie są różnice między tymi dwoma typami ? Najważniejszą z nich jest liczba bitów. Liczba 64-bitowa (8 bajtów) posiada 1 bit znaku, 11 bitów wykładnika oraz 52 bity mantysy. Dzięki większej liczbie bitów zakres i dokładność podawanej zmiennej rzeczywistej zdecydowanie wzrasta.

Odczyt liczby zapisanej w taki sposób jest możliwe dzięki zależności:

Liczba 32-bitowa (4 bajty) posiada 1 bit znaku, 8 bitów wykładnika i 23 bity mantysy. W przeciwieństwie do zmiennych rzeczywistych typu LReal posiada mniejszy zakres. Jednak liczby 32-bitowe są najczęściej wykorzystywane. Dzięki ich optymalizacji są one szybciej przetwarzane, zapisywanie i odczytywane przez procesory.

Zależność odczytywania liczby 32 wygląda następująco:

Przykład obliczania liczny za pomocą powyższego wzoru:

Zrozumienie sposobu konwersji liczby binarnej na liczbę zmiennoprzecinkową będzie istotne do zrozumienia skryptów, które wystąpią w dalszej części kursu.

Jak połączyć się ze sterownikiem S7-1200?

Cała instrukcja komunikacji WebHMI ze sterownikiem Siemens S7-1200 znajduje się tutaj. Została stworzona zmienna Liczba typu LReal (64-bitowa) w Data Block (DB1). To właśnie ją będziemy odczytywać za pomocą naszego WebHMI.

Zmienne w WebHMI

W naszym panelu WebHMI tworzymy 2 nowe połączenia wchodząc w zakładkę Ustawienia → Zmienne. Jedno połączenie ze sterownikiem Siemens, gdzie model urządzenia ustawiamy na Siemens Siematic S7, zmieniamy protokół na S7 Comm (TCP) oraz wprowadzamy adres IP urządzenia. Drugim dodanym połączeniem jest połączenie zmiennych wewnętrznych WebHMI, w którym model urządzenia to Internal WebHMI Registers, a protokół WebHMI.

Aby odczytać zmienną 64-bitową o nazwie Liczba za pomocą WebHMI musimy odczytać 2 zmienne 32-bitowe. W połączeniu S7-1200 zostały stworzone 2 zmienne o nazwie DB1.DB0 oraz DB1.DB4. Do ułatwienia dalszej pracy w skryptach ustawiono ich aliasy na Liczba1 oraz Liczba2.

Dla tych zmiennych konieczne jest ustawienie w zakładce Wartość typu danych jako Double Word oraz zmiana formatu wartości na Ze znakiem, liczba całkowita Integer.

Trzecia i ostatnia zmienna, która jest nam potrzebna, będzie wyświetlać wynik całej operacji. Dodajemy w połączeniu WebHMI nową zmienną o nazwie wynik, podajemy jej adres (D0) oraz (opcjonalnie) alias używany w skryptach (wynik).

Przy zmiennej przechowującej wynik odczytu w zakładce Wartość konieczne jest ustawienie typu danych jako Double Word oraz zmiana formatu wartości na Ze znakiem, liczba zmiennoprzecinkowa, 32 Bity, IEEE 754.

Wszystkie dodane połączenia i zmienne prezentują się następująco:

Skrypty WebHMI

Aby uprościć korzystanie z przedstawionych poniżej funkcji wykorzystamy bibliotekę Lua.

W pierwszej kolejności musimy przygotować bibliotekę, w której będą znajdować się funkcje realizujące naszą konwersję. W tym celu wchodzimy w Ustawienia → Skrypty i dodajemy nowy skrypt o nazwie Zmienne64.lib i typie Biblioteka dla innych programów. Jej treść prezentuje się tak:

Do zwrócenia wartości zmiennych w bibliotece służy funkcja DEBUG(). Jest to odpowiednik funkcji printf(). Dodana do biblioteki zwróci w konsoli wartości poszczególnych zmiennych, np:

Teraz dodajemy skrypt, w którym wywołamy stworzoną funkcję o nazwie LReal2Real(). Nazwa utworzonego skryptu to Główny, a jego typ Wykonaj w każdym cyklu urządzenia. Pamiętajmy, aby na samym początku dołączyć stworzoną bibliotekę.

Po zapisaniu skryptów WebHMI odczyta, przetworzy i zapisze otrzymaną zmienną w zmiennej wynik. Musimy jednak pamiętać o tym, że WebHMI przechowuje odczytaną wartość jako zmienna 32-bitowa, zatem precyzja takiej zmiennej może być niższa.

Potrzebujesz oferty?

Zapraszamy do kontaktu. Wystarczy podać dane firmy a my dostarczymy ofertę na WebHMI najszybciej jak to możliwe.