Aktualizacja oprogramowania WebHMI do wersji 3.3

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania WebHMI. Główne zmiany to:

 • Nowy wygląd interfejsu w dwóch motywach: ciemnym i jasnym,
 • Zmieniony wygląd listy zmiennych,
 • Dodane okno wyszukiwania zmiennych,
 • Znacznie usprawniony proces integracji z chmurą Level2,
 • Uprawnienia dostępu dla wykresów i trendów,
 • Teraz zakładka Użytkownicy pokazuję, kto jest aktualnie zalogowany,
 • Przezroczyste przyciski na ekranach wizualizacji są teraz podświetlanie po najechaniu myszką,
 • Długie napisy w polach tekstowych są teraz zawijane do następnej linii,
 • Możliwość dodawania komentarzy do alarmów w logu alarmów,
 • Zmianie uległy niektóre nagłówki w API,
 • Optymalizacja działania projektów z dużą liczbą zmiennych,
 • Naprawianie mniejszych błędów.

 

Nowy wygląd

Pierwszą zmianą, którą z pewnością zauważysz po aktualizacji, jest zmieniony wygląd interfejsu. Aby poprawić widoczność danych prezentowanych przez WebHMI menu po lewej zostało zwężone i zwiększyliśmy jego czytelność. Dostępne są teraz dwa motywy wyglądu, jasny motyw nazwany „Moon”:

 

Oraz motyw o nazwie „Mars”. Myślimy, że ten wygląd może przypaść Tobie do gustu. Sprawdź jak to wygląda w praktyce. Zmiana motywu dostępna jest w zakładce Ustawienia -> Ustawienia.

 

Zmiany na liście zmiennych

Cała lista zmiennych została przeprojektowana, aby stworzyć jedno miejsce zawierające jak najwięcej informacji o każdej zmiennej. Ograniczone miejsce na stronie wymusiło zamianę wielu napisów na grafiki. Kolejne ikony pokazują kolejno:

 • interwał odczytu zmiennej,
 • typ zmiennej,
 • czy log dla zmiennej jest włączony,
 • czy skonfigurowane są alarmy,
 • czy dane historyczne są wysyłane do chmury Level2,
 • czy aktualne wartości są wysyłane do chmury Level2,
 • priorytet zmiennej,
 • stan zmiennej.

 

Wyszukiwanie zmiennych

Szukanie określonych zmiennych stało się zdecydowanie prostsze. Dodaliśmy możliwość szukania zmiennych po ich adresie, nazwie lub nazwie w skryptach Lua. Okienko wyszukiwania działa zarówno na głównej liście zmiennych oraz we wszystkich dodatkowych okienkach, które wymagają wyboru zmiennej.

 

Integracja z Level2

Do tej pory połączenie WebHMI z chmurą Level2 wymagało wielu kroków. Nie były one skomplikowane, jednak ich liczba czasami przyczyniała się do błędów uniemożliwiających prawidłowe połączenie.  Aby usprawnić ten proces tak bardzo, jak jest to możliwe całkowicie zmieniliśmy procedurę łączenia. Dodaliśmy nową zakładkę Ustawienia -> Level2, dzięki której po zalogowaniu się na swoje konto Level2 urządzenie wykona wszystkie potrzebne akcje, między innymi utworzy nowy węzeł i pobierze klucz API.

 

Po udanym połączeniu zostaje tylko wybór usług, które są Tobie potrzebne. Nie ma już potrzeby przełączania się pomiędzy WebHMI, chmurą Level2 i ustawieniami sieci urządzenia. Wszystkie usługi są aktywowane w jednym miejscu.

Połączenie VPN jest teraz konfigurowane jednym kliknięciem. Po prostu włącz usługę, zapisz ustawienia i po chwili WebHMI będzie połączone do serwera VPN. Inne usługi, takie jak Proxy HTTP, logowanie danych czy prognoza pogody są aktywowane w ten sam sposób.

 

Dodatkowo, ciekawą funkcją jest możliwość aktywowania połączenia VPN z poziomu Level2. Możesz połączyć WebHMI z serwerem VPN zdalnie, bez dostępu do interfejsu urządzenia. Wystarczy aktywować usługę VPN w ustawieniach węzła w chmurze Level2. Wymagany jest jedynie dostęp urządzenia do Internetu oraz integracja WebHMI z Twoim kontem Level2.

 

Zmiany w API

 • W zapytaniu API /graph-data nagłówek X-WH-REGS został zmieniony na X-WH-REGISTERS.
 • W zapytaniu API /register-log nagłówek X-WH-REG-IDS został zmieniony na X-WH-REGISTERS.
 • W zapytaniu API /register-values nagłówek X-WH-CONNS został zmieniony na X-WH-CONNECTIONS.

 

Skontaktuj się z nami aby uzyskać kod aktualizacji swojego WebHMI do nowej wersji.

Potrzebujesz oferty?

Zapraszamy do kontaktu. Wystarczy podać dane firmy a my dostarczymy ofertę na WebHMI najszybciej jak to możliwe.