Aktualizacja oprogramowania WebHMI do wersji 3.2 – Zobacz nowe funkcje.

Producent WebHMI nie zwalnia z wypuszczaniem kolejnych aktualizacji oprogramowania. Jeszcze niedawno pisaliśmy o wersji 3.0, która dodała między innymi polski interfejs oraz obsługę protokołu BACnet IP oraz wersji 3.1 w której usprawniono działanie edytora ekranów.  Główne zmiany w wersji oprogramowania 3.2:

 1. Dodano drugą oś na wykresach i trendach. Bardziej wygodne stało się wyświetlanie wartości w różnych skalach/jednostkach miary na tym samym wykresie.
 2. Można rysować kolorowe strefy, aby wyświetlić akceptowalne lub krytyczne wartości na wykresach i trendach.
 3. Kopie zapasowe są teraz przechowywane na karcie SD. Możesz przywrócić je bezpośrednio z karty.
 4. Możliwe jest podanie loginu i hasła w parametrach GET do automatycznego logowania do interfejsu.
 5. Stała możliwa zmiana Unit ID w połączeniach w locie (on the fly) w skryptach Lua.
 6. Interfejs użytkownika działa szybciej na dużych projektach (kilka tysięcy zmiennych).
 7. Nowe elementy paneli kontrolnych: prostokąt, koło, elipsa.
 8. LED może teraz mieć prostokątny kształt.
 9. Nowa funkcja GetRecipeById w skryptach Lua.
 10. Zmieniono format określania identyfikatorów rejestrów w funkcjach GetReg i WriteReg. Uwaga! Mogą być wymagane zmiany w istniejących projektach.
 11. Dodano możliwość tworzenia bibliotek w skryptach Lua w celu ponownego użycia kodu.
 12. Dodano opcję potwierdzania zmiany po wciśnięciu przycisku na pulpicie.
 13. Alarmy mogą teraz być aktywne nie tylko przez wartość 1 w odpowiednim bicie, ale także przez zero.
 14. Po kliknięciu w wartości tekstowe suwaka jego wartość zmienia się.
 15. Został znacząco ulepszony interfejs zarządzania obrazami/plikami graficznymi.
 16. Dodano możliwość importu / eksportu Pulpitów
 17. Naprawiono niektóre błędy.

Kod aktualizacji Twojego WebHMI możesz uzyskać kontaktując się z info@zestapro.pl.

Dwie osie na wykresach

Często nasi klienci chcą wyświetlać wartości w różnych jednostkach na tym samym wykresie. Na przykład: temperaturę w zbiorniku w stopniach Celsjusza oraz poziom w metrach. Ponieważ wartości takich rejestrów mogą się różnić o rzędy wielkości, zatem wyświetlanie ich na tej samej skali powodowało trudności. Dodaliśmy możliwość wyświetlania na dwóch niezależnych osiach  (lewej i prawej) na tym samym wykresie. Każdy z rejestrów na wykresie może być wyświetlany na dowolnej z tych osi.

Kolorowe obszary na wykresach

Podczas normalnej pracy wiele monitorowanych parametrów musi mieścić się w pewnych dopuszczalnych granicach. Aby wygodniej wyświetlać te ograniczenia na wykresach, dodaliśmy możliwość zaznaczania stref za pomocą kolorowego tła.

Lokalna kopia zapasowa

Teraz kopie zapasowe projektów są tworzone na karcie SD. Możesz więc pobrać je na komputer lub zachować na karcie. Na karcie można przechowywać wiele kopii zapasowych jednocześnie. Jedynym ograniczeniem jest tylko miejsce na karcie pamięci. Możesz również przywrócić kopię zapasową, wgrywając plik z dysku lub wybierając jedną z kopii zapasowych na karcie SD.

Autoryzacja URL

Wielu naszych klientów tworzy rozwiązania do lokalnego użytku. W takich systemach autoryzacja często nie jest wymagana i tylko przeszkadza i zabiera cenny czas. Aby ominąć stronę logowania, możesz teraz użyć adresu URL w następującym formacie: http://192.168.1.1/dashboard2.php?id=2&l=admin&p=admin. W tym przypadku, na końcu adresu URL, dodawane są 2 parametry GET wraz z nazwą użytkownika i hasłem. Jeśli użytkownik wprowadzi ten adres URL, zostanie automatycznie zalogowany do systemu. Pamiętaj, że w tym typie autoryzacji login i hasło są widoczne dla wszystkich. Użyj tej metody tylko wtedy, gdy jesteś pewien, co robisz.

Zmiana Unit ID w locie

Wcześniej dodaliśmy funkcjonalność do zmiany parametrów połączenia w locie. Zostało to dodane dla projektów z redundantnym sterownikiem PLC i kilkoma innymi aplikacjami. Tak więc, w dużych projektach, gdzie istnieją dziesiątki kontrolerów tego samego typu, można utworzyć połączenie szablonu i użyć go do skonfigurowania dowolnego z tych kontrolerów. Nie trzeba tworzyć wszystkich rejestrów dla każdego z tych połączeń. Gdzie możesz tego potrzebować? Typowym przykładem jest monitorowanie urządzeń chłodniczych. W przypadku takich systemów jest również mocno zalecany nasz nowy produkt – Modbus Proxy. Jest to brama buforująca od Modbus RTU do Modbus TCP. Aby umożliwić pracę z nim w trybie podstawiania parametrów połączenia, dodano możliwość zmiany nie tylko adresu urządzenia, ale także jego identyfikatora urządzenia.

Nowa funkcja GetRecipeById

Ta nowa funkcja w Lua pozwala na uzyskanie informacji o recepturze poprzez jego identyfikator ze skryptów. Jest to przydatne, jeśli chcesz wyświetlić nazwę receptury w logach lub w innych celach.

Nowy format do określania identyfikatorów rejestrów w funkcjach GetReg i WriteReg 

Uwaga! Ta zmiana może wymagać zmiany w istniejących programach (skryptach). Dotyczy to skryptów w których wykorzystywano 2 parametry w funkcjach GetReg i WriteReg do podania identyfikatora rejestru.

Teraz we wszystkich funkcjach, które otrzymują identyfikator rejestru w parametrach stosowany jest nowy format do określania tego identyfikatora.

Wcześniej możliwe było przekazanie jednego lub dwóch parametrów – variable_name  (identyfikator rejestru lub alias) i connection_name  (alias połączenia, a nie wymagany parametr). Począwszy od wersji 3.2 parametr connection_name jest przestarzały. Jedynie parametr variable_name pozostaje i zmienia się jego format. Może być w jednym z trzech formatów:

 1. Numer z identyfikatorem rejestru. Nie jest zalecany do użytku. Przykład: GetReg(12)
 2. String z aliasem zmiennej. Przykład: GetReg (“speed”)
 3. String w formacie “connection_alias.register_alias” gdzie pierwszy parametr (przed kropką) jest aliasem połączenia a druga zmienna jest aliasem zmiennej. Przykład: GetReg(“mixer.speed”); W tym przykładzie wartość “speed” jest zmienną która będzie wczytana z połączenia “mixer”.

Biblioteki w skryptach Lua

Tworząc duże projekty, trzeba napisać wiele skryptów. Z czasem gromadzisz przydatne funkcje i używasz ich wielokrotnie. Wcześniej ten wspólny kod musiał być wstawiony do każdego skryptu Lua, gdzie był potrzebny. Teraz możesz oznaczyć dowolny skrypt jako bibliotekę i można go podłączyć do innych skryptów. W ten sposób będzie możliwe ponowne użycie tego samego kodu w różnych skryptach. Ponadto, takie biblioteki będą łatwiejsze do przeniesienia z projektu do projektu. Włączenie wspólnego kodu odbywa się za pomocą include.

Okno potwierdzenia działania

Element pulpitu „Przycisk” ma nową właściwość „Potwierdzenie”, w którym możesz wpisać tekst. Jeśli taki tekst zostanie podany, po naciśnięciu przycisku system poprosi operatora o potwierdzenie akcji. Akcja zostanie wykonana tylko wtedy, gdy operator potwierdzi ją w wyskakującym okienku. Ta bardzo przydatna funkcja chroni systemy przed przypadkowymi kliknięciami elementów sterujących.

Alarmy mogą być aktywowane przez wartość „zero” w bicie

Poprzednio WebHMI wykrywał obecność alarmów przy wartości 1 w odpowiednim bicie wybranego rejestru. W niektórych systemach stan alarmowy występuje wtedy, gdy wartość bitu wynosi zero. Teraz stan alarmu można odwrócić, a WebHMI będzie traktować zero jako początek alarmu.

Nowy interfejs do zarządzania obrazami

Projekty naszych klientów stają się coraz większe, rosną też biblioteki graficzne. Nadszedł czas na poprawę pracy ze zdjęciami w WebHMI. Przeprojektowaliśmy radykalnie interfejs, aby uprościć najbardziej typowe działania.

Teraz możesz przesyłać zdjęcia nie jeden po drugim, ale w dużych ilościach, wybierając kilka plików jednocześnie. Możesz także po prostu przeciągnąć obrazy z menedżera plików do okna przeglądarki. Obrazy są teraz grupowane kategoriami. Dzięki temu wygodniej jest je przechowywać i odszukiwać.

Przesyłając obrazy JPEG, nie są one konwertowane do formatu PNG, ale pozostają w oryginalnym formacie. Pozwoli to na zmniejszenie obciążenia sieci podczas przeglądania pulpitów z takimi obrazami.

Możesz teraz wybrać wiele zdjęć poprzez wciśnięcie klawisza Ctrl. Wybrana grupa obrazów może zostać usunięta, przeniesiona do innej kategorii lub zapisana jako biblioteka obrazów. Biblioteka przechowuje same obrazy i meta-informacje na ich temat (przerzucanie, animacja). Taką bibliotekę można później załadować do innego projektu. Ta funkcja sprawia, że bardzo wygodne jest ponowne wykorzystanie obrazów w kolejnych projektach. Można więc tworzyć własne biblioteki z grafikami silników, wentylatorów, przenośników, zbiorników itp.

Od wersji 3.2 identyfikacja obrazów na ekranach odbywa za pomocą nazwy kategorii i nazwy pliku. Umożliwia to eksportowanie ekranu i obrazów oraz przenoszenie ich z jednego projektu do drugiego.

Import/export pulpitów

Zrobiłeś ciekawy projekt, narysowałeś w nim piękny pulpit i chcesz go przenieść do nowego projektu. Jak możesz to zrobić? Wcześniej istniał tylko jeden sposób – za pomocą kopii zapasowej. Ale nie zawsze jest to wygodne. Jeśli chcieliśmy jednak połączyć pulpity z dwóch projektów to pozostawało mozolne odtwarzanie kolejnych elementów. Teraz jest inny sposób – pulpit nawigacyjny można pobrać jako archiwum. Co więcej, to archiwum będzie zawierać wszystkie elementy pulpitu, obrazy i skrypty w nim używane. Archiwum można zaimportować do innego projektu, w którym zostanie odtworzone dokładnie tak samo jak oryginał. Konieczne będzie tylko ponowne przypisanie zmiennych.

Aby pomóc Ci w ponownym przypisaniu wszystkich zmiennych utworzono nowy kreator. Poprowadzi Cię przez wszystkie elementy pulpitu z przypisanymi zmiennymi i poprosi o przypisanie nowych zmiennych z bieżącego projektu.

Stan połączeń Internet I VPN

Dodano dwa nowe rejestry wewnętrzne, które pomogą monitorować stan połączeń internetowych i VPN. Rejestr H13 (bit) pokazuje stan połączenia z Internetem, natomiast rejestr H14 (bit) zawiera informację o stanie połączenia VPN. Wartość bitu równa 1 oznacza aktywne połączenie, natomiast brak połączenia oznaczany jest wartością 0.

Dodatkowo dodano funkcje skryptów LUA IsInternetConnectionAlive i IsInternetConnectionAlive  do wygodnego dostępu do tych stanów. Funkcje te zwracają wartość 0 lub 1 w zależności od stanu odpowiedniego połączenia.

 

Wszystkie funkcje WebHMI możesz zobaczyć tutaj: https://zestapro.pl/webhmi/charakterystyki-techniczne/

 

 

Potrzebujesz oferty?

Zapraszamy do kontaktu. Wystarczy podać dane firmy a my dostarczymy ofertę na WebHMI najszybciej jak to możliwe.