Monitorowanie systemów nawadniania

Monitorowanie i zarządzanie systemem nawadniania

Opis systemu

Firma, zajmująca się projektowaniem, instalacją i konserwacją systemów nawadniających (w tym wielkopowierzchniowych — stadionów, parków, kompleksów hotelowych itp.), zwróciła się do firmy „DDS” z projektem wdrożenia monitorowania i diagnostyki w ważnych i odległych miejscach. Zgodnie z pierwotnym pomysłem ten system miałby zapewniać niezależny dostęp do instalacji technologicznych dla deweloperów (bez użycia „pulpitów zdalnych”, TeamViewer, itp. niezależnie od personelu operacyjnego).

Oczywiste wady istniejących systemów w trakcie fazy wdrożenia monitorowania

  • Problemy z dostępem do kanałów komunikacji. Często takie obiekty znajdują się daleko od „cywilizacji”, nie zawsze istnieje możliwość nawiązania przewodowego dostępu do Internetu, oprócz tego często właściciele nie dają dostępu do swoich sieci firmom trzecim ze względów bezpieczeństwa.
  • Organizacja stanowiska zdalnego dla dostępu serwisowego w SCAD-ie wymaga zakupu specjalnych modułów dla istniejącego serwera, zakupu dodatkowej licencji run-time SCADA — systemu dla zdalnego stanowiska roboczego.
  • Brak górnego poziomu, na który w sposób zorganizowany trafiałyby dane z obiektów. W przypadku posiadania kilku obiektów ich monitorowanie staje się uciążliwe i nie jest już łatwym zadaniem.
  • Obiekty zostały już oddane do użytku, dlatego nikt nie chce ingerować w pracę urządzeń.
  • SCADA tylko steruje automatyką, ale tego nie wystarcza do zrozumienia przyczyn wadliwego działania lub usterek. Dla diagnostyki należałoby mieć dostęp do nawadniającego kontrolera Acclima bezpośrednio za pomocą jego oprogramowania narzędziowego.

Konfiguracja projektu przed zastosowaniem WebHMI

Typowa struktura systemu na przykładzie kompleksu hotelowego obejmuje dwie szafy sterowania instalacjami nawadniania z przetwornicami częstotliwości i automatyką z następującymi środkami automatyzacji:

  • PLC OVEN 160 — 2 szt.
  • SP270 panel HMI OVEN 7” — 2 szt.
  • Sterownik nawadniania Acclima — 4 szt.
  • MasterScada na jedno stanowisko

Konfiguracja projektu po zastosowaniu WebHMI

WebHMI pomyślnie połączył cechy systemu SCADA — tworzenie ekranów (schematów pamięciowych) do monitorowania stanu i zarządzania, archiwalne wykresy i trendy, skrypty użytkownika, automatyczne powiadomienia za pośrednictwem SMS, jak również gotowe platformy integracji obsługującej 3G, VPN z możliwościami łatwej organizacji zdalnego dostępu serwisowego do systemu (nie tylko do projektu WebHMI, ale również do urządzeń które znajdują się poza nim — PLC, przetwornicy częstotliwości itp.).

Te i inne możliwości zapewniły najbardziej skuteczne zastosowanie kontrolerów integracji WebHMI na obiektach klienta.

Dodatkowe zalety

Zastosowanie WebHMI umożliwiło nie tylko skuteczne wykonanie zadania (zdalne niezależne monitorowanie stanu instalacji), ale również zapewniło optymalizację składu automatyki dla nowych systemów nawadniania, które wdraża klient i oszczędność środków finansowych dzięki wyłączeniu ze specyfikacji 2 paneli operatorskich i systemu SCADA. Poza tym ułatwiło to pracę z projektem — nie trzeba już osobno programować panelu operatora i zajmować się wdrożeniem systemu SCADA, wszystko można zrobić tylko za pomocą jednego urządzenia — WebHMI. W przyszłości klient planuje również zrezygnować z zastosowania PLC, przenosząc całą logikę do skryptów WebHMI.

Zdalne monitorowanie umożliwiło klientowi obniżenie kosztów i poprawę wydajności systemu poprzez redukcję kosztów podróży, planowanie zasobów i szybką reakcję na sytuacje awaryjne.

Tak więc tylko jedno urządzenie całkowicie rozwiązuje kwestie związane z komunikacją, wizualizacją, sterowaniem, monitorowaniem i dostępem serwisowym.

Potrzebujesz oferty?

Zapraszamy do kontaktu. Wystarczy podać dane firmy a my dostarczymy ofertę na WebHMI najszybciej jak to możliwe.