Monitorowanie komory zamrażalnika

System monitorowania zamrażarki

Opis projektu

Duże przedsiębiorstwo produkujące pieczywo, które sprzedaje swoje produkty na eksport, zgłosiło się do jednego z naszych integratorów z zapytaniem dotyczącym opracowania systemu monitorowania zamrażarki (zamrażalnika) gotowych produktów. Taki system podrzędny jest opracowywany w ramach tworzenia kompleksowego systemu monitorowania przejścia produkcji w łańcuchu technologicznym.Zamrażarka stanowi miejsce do przechowywania gotowych produktów przed wysyłką, i usterki w zakresie temperatury przechowywania mogą spowodować zepsucie się kosztownego wyrobu gotowego. W celu wyeliminowania pogorszenia jakości podczas przechowywania, firma zdecydowała się na wprowadzenie systemu monitorowania i alarmowania w przypadku odchyleń w trybach pracy zamrażarki.

Wymagania dotyczące systemu monitorowania zamrażarki były następujące:

 • Sporządzenie protokołów procesu przechowywania z prowadzeniem wykresów temperatury w zamrażarce, harmonogramu rozmrażania i odnotowania czasu wystąpień błędów generowanych przez sterowniki urządzeń chłodniczych.
 • W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia system musi poinformować dyżurnych przy pomocy wiadomości SMS w określonych odstępach czasowych. W przypadku gdy awaria nadal ma miejsce po poinformowaniu personelu dyżurującego po drugim odstępie czasowym wiadomości SMS powinny być dostarczone do głównego inżyniera i szefa produkcji.
 • Przechowywanie danych przez dłuższy czas do retrospektywnej analizy. Ponieważ gotowe wyroby podlegały zamrożeniu, były przechowywane i mogły trafić do konsumenta (z reguły na eksport) przez dość długi okres, w przypadku reklamacji z jego strony musi istnieć możliwość ustalenia źródła problemu za pomocą danych archiwalnych.

Oryginalna struktura systemu

 1. Szafa sterownicza stacji sprężarek, która używa sterownika Eliwell EWCM 800/S
 2. Szafa sterowania zespołem chłodzącym, który używa sterownika Dixell XR60CX

Wady układu wyjściowego

 • Przy braku systemu monitorowania zamrażarki nie można było wykluczyć sytuacji pogorszenia jakości produktów z powodu naruszenia temperatury przechowywania.
 • Pulpity sterownicze mają lokalne alarmy świetlne i dźwiękowe, jednak część alarmów zawierała błąd: alarmy na krótko pojawiały się i znikały, trzeba było segregować alarmy, aby „fałszywe” awarie nie rozpraszały niepotrzebnie pracowników obsługi.
 • Nieznaczna ilość sygnałów systemu i różnorodny skład sterowników chłodniczych (Eliwell z „zamkniętym” protokołem, Dixell — z protokołem Modbus) powodowały że użycie specjalistycznego sterownika integracji do monitorowania urządzeń chłodniczych (który działa z ograniczoną liczbą urządzeń — albo wyłącznie Dixell, albo wyłącznie Eliwell) było nieuzasadnionym, a system SCADA w tym przypadku również byłby zbędnym.

Dla danego systemu idealnym było by zorientowane na analogiczne zadania niedrogie rozwiązanie, które pozwoliłoby bez programowania niższego poziomu, w trybie konfiguracji realizować odpytywanie sterowników chłodniczych i zbudować wymagane raporty dotyczące awarii, znajdować obszary problemowe i przeglądać na nich wykresy archiwalne, najlepiej niezależnie od stosowanej platformy oprogramowania, na przykład, w przeglądarce internetowej jak również zapewniać powiadomienia poprzez SMS.

Konfiguracja projektu po zastosowaniu WebHMI

Wbudowane funkcje WebHMI umożliwiły szybkie rozwiązanie zadania monitorowania zamrażarki:

 • Urządzenie Dixell zostało połączone do WebHMI za pośrednictwem interfejsu RS-485, a do pobierania sygnałów ze stacji sprężarek użyto dodatkowego modułu wejść analogowych OVEN MV110-8A, na którym zostały wprowadzone czujniki temperatury i alarmy awaryjne.
 • W trybie konfiguracji, za pomocą wbudowanych mechanizmów WebHMI, zrealizowano projekt:
  • Zdarzenia — umożliwiły generację raportów o awariach
  • Skrypty — umożliwiły filtrowanie „fałszywych” awarii i wysyłanie wiadomości SMS.
  • Gotowy moduł „wykresy historyczne” został skonfigurowany do wyświetlania niezbędnych alarmów.
 • Dostarczenie danych zostało wdrożone za pomocą interfejsu sieci Web — pracownicy logują się z przeglądarki do sieci lokalnej (i poprzez Internet) na WebHMI i mają dostęp do raportów z dowolnego przedziału czasowego.

Uzyskane korzyści

 • Szybki czas konfiguracji i wdrożenia systemu, dzięki wbudowanym funkcjom WebHMI.
 • Niski koszt rozwiązania
 • Alarmowanie za pomocą SMS umożliwiło natychmiastowe reagowania personelu w przypadku awarii
 • Archiwalne wykresy umożliwiły specjalistom otrzymywanie informacji o statusie urządzeń za pomocą określenia charakteru zmian wartości
 • Raporty i wykresy mogą przeglądać dowolni pracownicy na różnych stanowiskach pracy.

Dodatkowe zalety

Dodatkowymi pozytywnymi zaletami użycia WebHMI stały się również:

 • Wbudowana obsługa sieci VPN umożliwiła zapewnienie zdalnego dostępu do systemu z Internetu, dzięki czemu specjaliści mają możliwość operatywnie dokonać analizy sytuacji w zamrażarce nawet zdalnie, bez konieczności przybycia do firmy.

Potrzebujesz oferty?

Zapraszamy do kontaktu. Wystarczy podać dane firmy a my dostarczymy ofertę na WebHMI najszybciej jak to możliwe.