Aktualizacja oprogramowania do wersji 3.0

Została wydana nowa wersja oprogramowania sprzętowego WebHMI v3.0.5278

Główne zmiany:

 1. Zastosowano technologię „Comet” do aktualizacji danych przez interfejs internetowy
 2. Dodano narzędzie do diagnostyki jakości połączeń pracujące w czasie rzeczywistym
 3. Wprowadzono możliwość wyświetlania tabeli z komunikatami na dowolnym ekranie w osobnym oknie podręcznym
 4. Dodano protokół komunikacyjny BACnet IP
 5. Dodano sprawdzanie warunku wartości minimalnej/maksymalnej dla rejestrów wykorzystywanych w receptach
 6. Dodano właściwość migania dla elementu typu „Image” (obraz)
 7. Znacząco zwiększono maksymalną długość magistrali 1-Wire na dedykowanych konwerterach USB 1-Wire. Można tworzyć magistrale o długości do 200m.
 8. Wprowadzono możliwość wyboru wartości liczbowej z listy rozwijanej zamiast wpisywania odręcznego w sytuacji zmiany wartości rejestru powiązanego z obiektem „Dictionary”
 9. Zaktualizowano system operacyjny OpenWRT, jądro Linux i powiązane narzędzia
 10. Naprawiono inne, drobne błędy

 

Aktualizacja danych za pomocą technologii Comet

W poprzednich wersjach oprogramowania WebHMI wartości wszystkich rejestrów były sprawdzane okresowo w celu aktualizacji danych na pulpitach, trendach i listach rejestrów. Wraz z rozrostem projektów stało się oczywiste, że duża ilość danych może powodować kolizje w kanałach transmisyjnych i spowalniać transfer między WebHMI a przeglądarką internetową. Dlatego wprowadzono dwie optymalizacje: sprawdzanie wyłącznie wartości rejestrów wykorzystywanych na aktualnie widocznym ekranie oraz adaptacyjną zmianę interwału zapytań WebHMI w celu dostosowania do wolnych połączeń. Przeglądarka mogłaby samodzielnie zwiększyć interwał zapytań WebHMI, gdyby zauważyła, że nie docierają z zadaną częstotliwością. Dla małych projektów takie rozwiązanie zdało egzamin.

Jednak nasi klienci nie stoją w miejscu i tworzą co raz to większe projekty. W takiej sytuacji stary system aktualizacji danych staje się nieefektywny i dlatego zastąpiliśmy go nowym, doskonalszym.

Technologia Comet umożliwia przesyłanie do przeglądarki tylko tych danych, które uległy zmianie przy jednoczesnej minimalizacji opóźnień. Tak więc, gdy wykorzystywanych jest 1000 rejestrów na 20 kontrolerach, nie ma potrzeby przesyłania ich wszystkich do przeglądarki kilka razy na sekundę. Mało prawdopodobnym jest, aby wszystkie z nich się zmieniły. Zamiast tego WebHMI generuje pakiety tylko z tych danych, które faktycznie zostały zmienione i natychmiast przesyła je do przeglądarki, a nie w momencie, gdy przeglądarka ich zażąda.

Pozwala to drastycznie zmniejszyć wymagania dotyczące kanału transmisji danych, zmniejszyć koszty transmisji i obciążenie przeglądarki, która nie musi ponowie odświeżać niezmienionych elementów interfejsu na ekranie.

Innym pozytywnym aspektem technologii Comet jest zmniejszenie opóźnień między rzeczywistą zmianą wartości rejestru a zaktualizowaniem jej w oknie przeglądarki. Przy wystarczająco krótkim czasie skanu opóźnienie między zmianą stanu wejścia PLC/Modułu IO a zmianą wartości rejestru w interfejsie WebHMI jest niezauważalne.

Również w celu optymalizacji pracy z wolnymi połączeniami 3G, stworzyliśmy grupowanie pakietów. WebHMI zbiera wiadomości o zmianach wartości rejestrów w pakiety danych i wysyła nie częściej niż podano w ustawieniach systemu. Pozwoliło to uniknąć zbyt częstego przesyłania danych zmniejszając obciążenie związane z transmisją danych w sieci. Przedział gromadzenia danych w pakiety jest elastycznie dostosowywany w zakresie od 100ms do 5s.

Diagnostyka jakości połączenia

Diagnostyka jakości połączenia

WebHMI umożliwia integrację szerokiej gamy systemów inżynierskich w jeden system zarządzania – od oświetlenia i klimatyzacji po zaawansowane systemy sterowania. Ze względu na różnorodność urządzeń, przegląd wszystkich rejestrów może zająć dużo czasu dlatego WebHMI wyposażono w mechanizmy optymalizujące czas skanowania. Jeśli jednak jeden z kontrolerów zostanie wyłączony w celu konserwacji lub naprawy, czas skanowania może znacząco wzrosnąć, co spowoduje wzrost czasu reakcji systemu na działania operatora.

Tego rodzaju opóźnienia bardzo irytują użytkowników i sprawiają, że praca z systemem jest niewygodna. Uciążliwym jest oczekiwanie na włączenie oświetlenia kiedy opóźnienie wynosi 5-10 sekund. Zatem co się stało? Dlaczego tak gwałtownie zmienił się czas skanowania?

Wcześniej konieczne było śledzenie wewnętrznych rejestrów zawierających kody błędów, przeglądaniem logów itd. Co nie było ani wygodne, ani intuicyjne.

Nową wersję oprogramowania wzbogaciliśmy o narzędzie „Diagnostics” (diagnostyka połączeń). Jest ono dostępne w oknie wywoływanym z paska statusu. Teraz użytkownik może łatwo prześledzić, ile czasu zajmuje wymiana danych z podłączonymi urządzeniami oraz status błędów komunikacji. Umożliwi to natychmiastowe wykrycie nieprawidłowości oraz naprowadzi na przyczynę wydłużenia czasu reakcji systemu.

Tabela komunikatów na wszystkich pulpitach

Teraz na wszystkich pulpitach można szybko odczytać najnowsze wiadomości z systemu. Dzięki temu z jednej strony poprawiono wygodę pracy użytkownika i poziom świadomości personelu, a z drugiej uproszczono ekrany, usuwając nie zawsze potrzebne tabele z wiadomościami.

Dodano protokół BACnet IP

Zaimplementowaliśmy zapytania Read Property i Write Property protokołu BACnet co umożliwiło integrację z urządzeniami go obsługującymi. Pozwalają na odczyt i zapis rejestrów typu:

 • Analog Input
 • Analog Output
 • Analog Value
 • Binary Input
 • Binary Output
 • Binary Value
 • Multi State Input
 • Multi State Output
 • Multi State Value

Zaktualizowany system operacyjny OpenWRT, jądro Linux i powiązane narzędzia

Zaktualizowaliśmy prawie całe oprogramowanie systemowe do najnowszych wersji. Pozwoliło to na zmniejszenie zużycia pamięci operacyjnej, zasobów procesora oraz na ogólne zwiększenie bezpieczeństwa i sprawności systemu.

Aktualizacja dla wersji  2.10 i starszych

Technologia Comet wymaga specjalnych modułów w systemie operacyjnym WebHMI. Dzięki wbudowanym narzędziom zaktualizować można jedynie kod systemu SCADA nie mając przy tym dostępu do systemu operacyjnego. Zatem nie można ich wykorzystać do aktualizacji z wersji 2.X do wersji 3.0. Dlatego proces aktualizacji przeprowadzany będzie przez nas za pomocą zdalnego dostępu do urządzenia i wyłącznie na życzenie klienta. Ponadto aktualizacji wymagać będą wszystkie ustawienia sieciowe urządzenia.

Od kwietnia 2018 wszystkie WebHMI będą sprzedawane z wersją oprogramowania 3.0.

Potrzebujesz oferty?

Zapraszamy do kontaktu. Wystarczy podać dane firmy a my dostarczymy ofertę na WebHMI najszybciej jak to możliwe.